Olika, men tillsammans når vi längre!

, i Martins blogg

Vår 12 dagar långa outreach i norra Mellanöstern är slut! Vår svenska grupp har återvänt till norr medan jag dröjer kvar några dagar med familjen. Nya vänskapsband har knutits och gamla har fördjupats. Var och en packade väskan med naturtvål från trakten och nya erfarenheter. Som t. ex: Hur långt man kan nå i nya relationer utan att behärska varandras språk. Att Jesus söker muslimer på riktigt och välkomnar dem in i en och samma familj. Att folk här i en annorlunda kultur ändå är så lika och bär på samma grundläggande behov. Att man här har en makalös förmåga att laga utsökt god mat utan köttprodukter… och att köttet de grillar smakar delikat. Att vi når allra längst när teamet består av människor i alla åldrar med olika personligheter och förmågor. Svenskteamet har utgjorts av barn, tonåringar, ungdomar, medelålders kvinnor och män samt en pensionär med en sprudlande personlighet som man aldrig kommer glömma i husförsamlingen här. I teamet har bland annat funnits en fönstermontör, studenter, en polis, personliga assistenter samt flera lärare i olika former. Olika människor… som tillsammans når längre!

Innan vi reste hit samlades vi omkring 4 mål för våra dagar här tillsammans. De har utgjort fokus för vår bön och riktning för våra steg. 

»        Fördjupad relation med Jesus och varandra på bibelhistoriska platser

»        Lära känna, uppmuntra & inspireras av troende i den lokala husförsamlingen

»        Inblick i & inspiration för missionsutmaningen bland onådda folk i muslimvärlden

»        Möta muslimer i husförsamlingens nätverk och i staden för att lära känna dem bättre, deras kultur och dela vårt hopp i Jesus

Nyckelordet är RELATIONER. Och även om språkförbistringen har varit den största källan till frustration upptäcker vi kroppens oerhörda förmåga att kommunicera hjärtats längtan. Gud bygger sin kyrka också här. Inget kan vara större än att få vara med på ett litet hörn.

Du är varmt välkommen med på nya missionsresor framöver. När de arrangeras i samverkan med lokala församlingar och långsiktiga församlingsgrundande initiativ utgör de små länkar i en lång kedja.

/Martin