Med spaden i handen!

, i Martins blogg

Under flera år arbetade jag i ett församlingsgrundande team i norra Mellanöstern. I staden där vi bodde, med omkring 200 000 invånare, fanns ingen kristen gemenskap med personer från muslimsk bakgrund. Vårt uppdrag på plats såg ungefär ut så här: Sök med Guds hjälp finna en person som är öppen för evangeliet, som har grundläggande ledaregenskaper och gott anseende i sin familj. Lärjungaträna, ge stöd och sök vägar för att flera i den personens nätverk ska gensvara på evangeliets inbjudan. Fortsätt lärjungaträna och uppmuntra vidare uttryck för Guds rike i lokala kläder genom ett lokalt ledarskap och troende på plats. Vägen genom detta har vart smal och slingrig, gått upp och ned, men 15 år senare finns en husförsamling på plats med lokalt ledarskap. Dessutom ytterligare 2 gemenskaper i andra stadsdelar och staden är inte längre utan människor, från muslimsk bakgrund, som följer Jesus som Herre.

För 10 år sedan flyttade jag hem till Sverige igen med min familj. Väl på plats i vår annorlunda kultur här hemma insåg jag snart att frågorna vi levde med som kristen gemenskap där i Mellanöstern var i princip samma som här i Sverige. Ett Sverige med rötterna i kristendomskulturen och en kristenhet med svikande självförtroende och minskande medlemsantal framstod som ett tydligt missionsfält. Inte i första hand för att så mycket hade förändrats under åren vi var borta. Förändringen låg mer i synsättet inom mig själv. Idag är detta en självklarhet för mig och många andra: Sverige är ett missionsfält där nya församlingar behöver planteras och där nya uttryck för Guds rike behöver uttryckas i stor mångfald. Inte så att det ena ska betonas före det andra. Jag tror att varje kristen gemenskap är sänd i sitt närområde OCH till jordens yttersta gräns SAMTIDIGT. Det är med spaden i handen som vi lever ut kallelsen som kristen gemenskap. Allt som har liv reproducerar sig.

Under den här helgen är vi ett helt gäng som kommer samman från olika sammanhang i Sverige för att inspirera, lyssna och lära av varandra omkring församlingsplantering i Sverige. Vi samlas utanför Jönköping under ett paraply som heter Urban Expression Sverige. Nätverket är tämligen nybildat och vår ambition är att många goda viljor ska kunna samverka och stödja varandra framöver för att se många nya församlingar planterade i Sverige. Inom Urban Expression Sverige fokuseras särskilt på samhällets marginaler där vi finner många människor i landets olika förortsområden.

Detta passar som handen i handsken med vår vision inom OM. Vi vill se internationella långtidsteam i samverkan med församlingar i dessa områden eller som nyplanteringar. Är du intresserad eller har idéer och kontakter så hör gärna av dig!

Martin