Närmare...

, i Martins blogg

Hur många känner, eller har någon gång träffat, en person som är med och planterar en ny församling? Jag ställde frågan till ett 70 bibelskole elever som var samlade till en temadag omkring församlingsgrundande för ett par veckor sedan. Ett 20 tal elever räckte upp handen… vilket säger något om hur udda dessa efterföljare till Jesus är som gör det kyrkan har gjort sedan första dagen – plantera nya gemenskaper omkring Jesus!

Temadagen arrangerades av Urban Expression Sverige som är ett nybildat svenskt nätverk som över alla samfundsgränser önskar inspirera, utrusta och backa upp församlingsgrundande team i marginaliserade områden. Inom OM Sverige samverkar vi med andra i detta nätverk för områden i Sverige med ytterst begränsad kristen närvaro. En av mina framtidsdrömmar är att en solklar majoritet på min fråga inte bara ska känna till en person i ett församlingsgrundade team – utan själva vara en del av ett sådant sammanhang. Några med det som huvudansvar i olika ledarroller. Andra som brandmän, sjuksköterskor, frisörer och lärare med ena benet i en gemenskap som söker sitt områdes bästa och det andra mitt i samhället med bönen – låt ditt rike komma…här.

Församlingsplantering ger ett utmärkt tillfälle till teologisk reflexion över den kristna gemenskapens natur och uppdrag i en tid som vår. Det behövs nya kristna gemenskaper som utvecklar olika sätt på att vara och leva ut kristen gemenskap. Med blicken på Jesus söker vi oss nedåt i samhället och närmare människor som lever och bor där. NÄRMARE – geografiskt – kulturellt – socialt – intellektuellt – själsligt i Andens kraft och barmhärtighet. Inte för att den här vägen skulle vara lättare eller häftigare. Nej inte alls och kanske ofta tvärtom. Men som en fortsättning på den uppsökande rörelse där Fadern sänder Sonen in i världen!

/Martin