Julstrumporna av!

, i Martins blogg

God Jul och Gott Nytt År hälsar OM teamet i Jönköping er alla i Sverige och ute i världen. Tillsammans får vi fira det oerhörda under de närmaste dagarna – Fadern sänder Sonen in i världen för dess återupprättelse! Tanken famlar och orden räcker inte till. Vi närmar oss en av historiens mest avgörande händelser och kan bara uppmuntra varandra att dra julstrumporna av våra fötter och söka ta in det som skett… och det som sker! Tänk att vi just nu, genom Anden, får vara en del av samma sändande rörelse in i olika delar av världen!

Denna rörelse tar sig många olika uttryck. Ett av dem är församlingsplantering som vårt senaste nummer av vårt nyhetsmagasin OM Sverige handlar om. Varje nyplantering, var det än sker i världen, är en reflexion av inkarnationen. En förlängning av Ordet som blir kött genom en gemenskap med viljan att följa Jesus och bönen om att Guds rike ska komma. Detta uttryck för Guds uppsökande kärlek till jordens yttersta gräns går som en röd tråd genom kyrkans brokiga historia. Här kommer årets sista ledare i vårt nyhetsmagasin som en del av min blogg här på OM:s hemsida.

Nya vindar!

Det var en gång en växande rörelse av lärjungar som delade evangeliet och planterade nya församlingar på plats efter plats. De kallades för läsare och namngav nya gemenskaper efter platser i den skrift som var deras livsluft. Sion, Betel, Smyrna, Filadelfia etc. Andra inspirerades av församlingens självklara DNA och kallade sina mötesplatser rakt på sak för Missionskyrkan! Idag kan vi resa genom det svenska landskapet och förundras över våra fäders vision. I Småland, där jag bor, ligger missionshusen som ett pärlband genom landskapet. Ibland så tätt, och med så få synliga hus omkring, att jag trots det billösa samhället i en annorlunda tid undrar över planeringen. De verkar ha planterat efter devisen; hellre en för mycket, än en för lite!

Något märkligt hände sedan på vägen under 1900-talet. Församlingsplantering försvann från dagordningen. Det gick så långt att det blev ett skällsord som de flesta inte ens tog i sin mun under senare delen av seklet. MEN idag blåser nygamla vindar! Visionen för församlingsplantering växer sig allt starkare. Det sker på samfundsnivå och i församlingar lite här och var. Vi har långt kvar men jag drömmer om den dag då varje församlings engagemang i en nyplantering är lika självklar som den årliga julfesten!

Allt som växer och har liv knoppar av sig och ger upphov till nytt liv. Levande församlingar är med och ger upphov till nya församlingar. Det gäller i Sverige och bland onådda folkgrupper – samtidigt! Idag har vi t.ex. stora bostadsplatser i vårt land med mycket begränsad närvaro av Kristi kropp. Många av dem är förorter till städerna där en mångfald av kulturer och religioner lever sida vid sida. Se exemplet från Bergsjön, Göteborg i den här tidningen.

Vi behöver flytta och plantera strategiskt. Börja med att lyssna och ställa oss frågan hur berättelsen om Jesus ska kommuniceras i ett annorlunda sammanhang. Leva ut Guds rike, dela evangeliet om Jesus och göra människor till lärjungar. Låt oss söka en generös samverkan över samfundsgränser och be om en allt starkare planteringsrörelse inspirerade av dem som gått före. Hellre en för mycket, än en för lite!

Många julhälsningar

Martin