Ett vackert exempel!

, i Martins blogg

Världen brinner av konflikter på oräkneliga håll. Många av dessa bottnar i religiösa motsättningar. Världen törstar efter positiva exempel av enhet, broderskap och vilja att förstå och samverka för att skapa ett gemensamt samhälle. Exempel där man väljer att räcka varandra händerna över gränser och mötas. Exempel där man väljer att lyssna först, låta medmänniskor tala till punkt och söka förstå. Exempel där man väljer att söka det vi har gemensamt som utgångspunkt för delat ansvar i samhällsbygget för våra barn och barnbarn.

Häromdagen fick jag den här länken av en medarbetare till just ett sådant exempel från Egypten.   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CxTAOEkzUCs

Egypten går igenom en oerhört utmanande period i sin historia. Att bygga ett nytt samhälle på ruinerna av det gamla och stolta Egypten görs inte på en eftermiddag eller ens på ett år. Rösterna är många om hur det ska gå till. Det river och sliter, hit och dit. Osäkerheten inför framtiden är stor. Det är just då som denna typ av exempel talar så starkt. Två ledare som på många viktiga punkter skiljer sig åt VÄLJER att se medmänniskan bakom olikheterna. På den grunden är allt möjligt, tids nog också ett fördjupat samtal om trons innehåll med en möjlighet för flera att upptäcka pärlan i åkern!

/Martin