Oro i sportlovstid!

, i Martins blogg

Det är sportlov och de senaste dagarna har jag tillbringat med familjen i skidbacken, badhuset och på barnvälsignelse. Vi har haft det riktigt bra. Att följa barnens lek och lycka i frihet är stort och dyrbart för mig som förälder till fyra barn. Samtidigt finns mörka orosmoln på himlen som ideligen gör sig påminda i mitt inre. Flera personer i min omgivning lever just nu under helt andra omständigheter. Deras erfarenhet under senaste veckorna handlar om förföljelse och fruktan för män, som med Paulus ord, håller sanningen fången i orättfärdighet. Här hemma i Sverige och ute i världen.

Tankarna och förbönerna går inte minst till en medarbetare på en annan kontinent som är frihetsberövad sedan en tid tillbaka. Hans livssituation öppnar för mig, på ett nytt sätt, fönstret mot alla de kristna som dagligen förföljs och lever under hot för sin tro. Många av dem vittnar om Guds påtagliga närvaro i trängda situationer. Men självklart är det så att många andra samtidigt upplever vånda, oro och fruktan likt David som han beskriver det i psaltarpsalmer som typ. 54-59.

Vad vi framförallt kan göra är att be:

-       Om frihet för de fångna

-       Om beskydd för deras sinnen och kroppar så länge de befinner sig under förtryck

-       Om frid och framtidstro för nära och kära som upplever maktlöshet och oro

-       Om vishet och mod att föra de förtryckas talan för en förändring

Edmund Burkes välkända uttryck utmanar oss alla i sportlovstider:

”Den enda som behövs för att det onda ska triumfera är
att goda män inte gör någonting”

/Martin