Lärdomar från fängelsecellen

, i Martins blogg

Så satt vi där äntligen till sist! Torsdags morgon och hela teamet i Jönköping tätt samlat för att träffa ett par medarbetare som vi bett för under de senaste månaderna. Han tillbringade i vintras över 30 dagar i en fängelsecell för sin tros skull medan hon samtidigt gjorde vad hon kunde för hans frigivning i samverkan med myndigheterna. Allt detta i det land som varit deras livsrum för tjänst i över 25 år. Jag slås av deras ödmjuka hållning, deras passion för folket och kanske framförallt deras medkänslor för alla trossyskon som lever under allt större press och inte har samma privilegium att flyga bort från yttre trångmål och förföljelse. Deras berättelse och livsexempel lämnar ett djupt avtryck i oss var och en.

De berättar om tiden i ovisshet och återkommer gång på gång till kraften i Guds löften som bar dem under tiden. Bland annat vilken betydelse memorerade bibelsammanhang och sånger har när du sitter där dag efter dag i ovisshet utan någonting annat än kläderna du har på kroppen. Innan vi åt lunch bad jag dem dela några grundstenar för verkligt liv med tanke på deras egen livserfarenhet och de sista månadernas tid under press. Vi fick följande kärnfulla fyra grundstenar med oss att reflektera över:

-          Enjoy Gods creation within his wisdom.

-          Build on your family.

-          Run to Gods light and live in that light.

-          Everyone has a gift. Identify it, develop it and use it for the blessing of yourself, others and God.

Under förra helgen återvände en rad ungdomar från tre teamresor ut i världen. Vi samverkar bland annat med Saronkyrkan i Göteborg och Ryttargårdskyrkan i Linköping i dessa årligen återkommande påskresor. Vi slås gång på gång av Guds verk i unga människors liv som reser ut i världen för att lära känna och dela Jesus med andra. Här finns flera inspirerande berättelser från ungdomarna själva.

/Martin