M&M - utan nötter!

Vi är ca 3600 deltagare TeenStreet och det är en mäktig känsla att vara ett så stort gäng som är här för att lära känna Gud bättre och möta andra ungdomar, men som tonåring kan man känna sig lite bortkommen i den stora massan. Men det finns en tydlig strategi på TeenStreet att möta varje tonåring. De stora samlingarna där det ges utrymme för undervisning och lovsång är viktiga samlingar, men varje tonåring är indelade i grupper med ca 6-7 deltagare. Varje sådan grupp har en coach och de har den viktigaste funktionen på TeenStreet. De är tillsammans med tonåringarna hela tiden. De äter, sover, samtalar, ber och skrattar med dem och försöker att få gruppen att växa tillsammans. Det är en utmaning för varje coach att ta sig an den uppgiften, där flera av tonåringarna inte känner varandra innan.

För att ge stöd och hjälp till coacherna är vi några M&M ledare, som betyder Management och Ministry. Detta är mitt andra år som M&M ledare. Jag jobbar som pastor och att få vara med en vecka tillsammans med tonåringar och ledare från min egen församling känns så uppmuntrande och är ett privilegium. TeenStreet är en oerhörd god plats att sända våra tonåringar till.

Som M&M ledare är vi alltid en kvinna och en man och vi har nio coacher som vi träffar dagligen vid olika tillfällen. De delar med sig av vad som händer i deras grupper och vi lyssnar och ger feedback till dem. Och det är spännande att följa dem dag för dag och höra hur Gud verkar på olika sätt. Ibland går det sakta och det kan kännas trögt, men så lossnar det och tonåringarna öppnar sig alltmer för varandra och Gud.

Som M&M ledare är det väldigt uppmuntrande att träffa dessa yngre coacher, som har ett stort hjärta för tonåringarna och finnas till för dem i den uppgiften. Att höra dem berätta vad Gud gör i tonåringarnas liv det känns verkligen inspirerande. De växer i sin uppgift som ledare och jag gläds över att få vara en liten del av det Gud gör genom TeenStreet.

Håkan Karlson, M&M ledare på TeenStreet