På väg tillsammans

Skriven av Jackie Thomas, i Sverige

Läs vad Jackie Thomas, utbildningsansvarig, skriver om mentorskap och lärjungaträning - ett av OM:s 5 fokusområden: 

”Varje kristen borde ha en Timoteus, en Paulus och en Barnabas i sitt liv.”

Orden upprepades ofta i min hemförsamling i Barbados för många år sedan och det förklarades att alla behövde bli vägledda som Timoteus, vara en mentor som Paulus och ha en vänskapsrelation av mentorskap som Paulus och Barnabas. Det var första gången jag fick upp ögonen för mentorskap och vägledning.

Vår ungdomspastor hade ett par år tidigare pratat om hur viktigt det var för oss ungdomsledare att lärjungaträna våra ungdomar. Även om jag i viss mån hade undervisats och vuxit som lärjunge i den ungdomsgrupp jag vuxit upp i hade det inte alls skett på det avsiktliga och medvetna sätt som vår ungdomspastor beskrev det som. Jag började inse vikten av att fungera som mentor och vägledare för människor runtomkring mig, men också vikten av att själv ha en mentor och bli vägledd.

Vägledning och mentorskap sker i en relation där en av parterna hjälper den andra att nå hennes Gudagivna potential. Det kan vara handla om vägledning i arbetet eller kring en specifik uppgift, i vardagen eller kring större övergripande livsmål. Det kan ske medvetet och strategiskt i en uttalad mentorsrelation, sporadiskt i form av själavård eller undervisning, och ibland till och med passivt genom det vi läser om och av historiska eller nutida personer.

Vägledning och mentorskap kan ske mellan personer i olika auktoritetsställning – exempelvis en chef och en anställd, mellan två medarbetare eller vänner, eller mellan två individer som står i en tydligt uttalad mentor-adept-relation.

Jackie och Josia, lärjungaskap

Lärjungaträning är en medveten, avsiktlig och ofta intensiv form av mentorskap vars syfte är att utrusta och hjälpa människor att mogna som Kristi efterföljare.

Jesus investerade en avsevärd del av sin tid och energi i sina lärjungar: Han undervisade dem om Gud Fadern, Sonen och Anden, lärde dem vad det innebär och hur det kan se ut att följa Honom och uppmanade dem sedan att leda andra på samma väg. Jesu allra sista uppmaning till dem var till och med att göra alla folk till lärjungar (Matt 28:18-20). Ytterligare exempel på mentor-adept-relationer i Bibeln är Mose-Josua, Eli-Samuel, David-Jonathan, Barnabas-Paulus, och Paulus-Timoteus.

I OM Sverige vill vi skapa en mentorskaps-kultur där samtliga medarbetare inser vikten av mentorskap och vägledning i sitt eget såväl som andras liv. Det kan ske organiserat inom de olika avdelningarna och teamen, eller mer sporadiskt mellan vänner och medarbetare.

Vi erbjuder också två lärjungatränings-program: DisTincT (Discipleship Training Team – Lärjungaträningsteam) och in.Motion, som båda riktar sig till personer mellan 18 och 30 år. Genom reflektion, undervisning och bibelläsning vid sidan av specifika arbetsuppgifter i teamen vägleds deltagarna att växa som lärjungar. Medan DisTincT framförallt är involverade i det utåtriktade arbetet i närområdet och på kontoret, fokuserar in.Motion på inspiration för mission genom The ZONE. Gemensamt för båda programmen är deras fokus på att forma lärjungar som tydligare kan reflektera Jesus i den här världen.

Jag ser i mitt eget liv hur mycket jag formats av mentorer som investerat tid i mitt liv men också hur jag formats av att ha fungerat som mentor och själv investerat i andras liv. Jag är övertygad om att alla kan fungera som mentorer men också bli vägledda, oavsett ålder eller utbildning. Det viktiga är att identifiera vad vi kan bidra med som mentorer och vad vi själva behöver för stöd.

Text: Jackie Thomas
Översättning: Magdalena Carlén

Senaste Nyheter & Blogginlägg

Sana mötte Jesus i en dröm

Skrivet av Magdalena Carlén, i Mellanöstern & Nordafrika
Sana mötte Jesus i en dröm

“Det skedde ett under! Min man hörde Guds röst”, utropade den muslimska Sana* från Syrien när hon ringde OM-medarbetaren Janine*. Följande torsdag mötte Janine och en vän Sana så att hon kunde berätta hela historien för dem.

Mötet med JesusSanas man Delavan* hade stigit upp tidigt för att gå till arbetet en dag. När han hade druckit sitt arabiska morgonkaffe, lutade han sig tillbaka mot väggen och blundade. Han var född muslim men sökte Sanningen. I samma ögonblick han blundade den morgonen såg han ett skinande ljus komma in genom fönstret och han kände hur det träffade ansiktet. Han knäppte genast händerna... Läs mer »