Nästa fas i Pakistan: återuppbyggnaden

Skriven av OM Sverige, i Centralasien

Arbetet med att bygga upp raserade hus i norra Pakistan startade i december och går bra: 10 hus är redan återställda. Man har varit tvungna att anställa murare och andra byggnadsarbetare för att göra det fysiska arbetet, eftersom ingen i teamet hade tillräcklig erfarenhet. I slutet av januari hade man gått igenom 40 hus. Tacka Gud! Planen är att hinna 50 hus varje månad, för att fullfölja åtagandet att återställa 250 hus inom sex månader. Hittills har man kunnat följa planen!

Alla hus är olika: om huset står kvar, är det mer en fråga om att göra underhållsarbete, med hjälp av befintligt tegel, laga sprickor, reparera tak. Några hus behöver byggas om från grunden, men inte så många - cirka tre av tio.
Folk har redan flyttat in i sina restaurerade hus. Vissa hus skulle varit mycket farliga att bo i, men särskilt på vintern behöver människor ha det skydd som ett hus ger.  Alla är mycket glada: "Det var helt omöjligt, när man såg vårt hus, att tänka sig att bo i det, men ni har gjort det möjligt."

I södra Pakistan förbereder teamet sig för att starta återuppbyggnaden i februari.

1 miljon $ har samlats in, varav ca 75.000 kr i Sverige. (julinsamlingen gav ca 20.000). Tack alla som varit med och gett till de översvämningsdrabbade i Pakistan!

Senaste Nyheter & Blogginlägg

Sana mötte Jesus i en dröm

Skrivet av Magdalena Carlén, i Mellanöstern & Nordafrika
Sana mötte Jesus i en dröm

“Det skedde ett under! Min man hörde Guds röst”, utropade den muslimska Sana* från Syrien när hon ringde OM-medarbetaren Janine*. Följande torsdag mötte Janine och en vän Sana så att hon kunde berätta hela historien för dem.

Mötet med JesusSanas man Delavan* hade stigit upp tidigt för att gå till arbetet en dag. När han hade druckit sitt arabiska morgonkaffe, lutade han sig tillbaka mot väggen och blundade. Han var född muslim men sökte Sanningen. I samma ögonblick han blundade den morgonen såg han ett skinande ljus komma in genom fönstret och han kände hur det träffade ansiktet. Han knäppte genast händerna... Läs mer »