En ny våg av förföljelse i Algeriet

Skriven av Nicole James, i Mellanöstern & Nordafrika

Algerian church and missions training centre closed by the government  1“Nu finns ingen rädsla längre, ingen återvändo och en stark överlåtelse att fortsätta oavsett vilket pris vi får betala” säger Youssef, själv algerier och OM:s missionsledare i Algeriet, efter att myndigheterna för två månader sedan stängt House of Hope, en blomstrande församling och missionsbas i Oran, Algeriet.

Den 9 november 2017 beordrade guvernören i Oran att all aktivitet i House of Hope skulle upphöra omedelbart. ”Det handlar om falska anklagelser och grundlösa rykten” berättar Youssef. ”Fyra polisbilar kom och poliserna bommade igen dörren och förseglade den. Alla aktiviteter, alla gudstjänster och bibelskolan Timoty School tvingades upphöra med sin verksamhet. ”

Minst sju andra kyrkor över hela landet, och en bokaffär som ägs av en OM-ledare, har också blivit utsatta. Myndigheter över hela landet har systematiskt använt bygglovsregler och andra förordningar för att stänga ner eller begränsa kyrkornas verksamhet. Vissa kyrkor har blivit stängda helt och hållet, medan andra har fått hårda begränsningar kring hur ofta de får samlas. En pastor har också blivit förbjuden att ta emot besökare i sitt hem.

”Alla anklagelserna är falska” säger Youssef. Och de bygglovsöverträdelser som angetts –t.ex. bristande utrymningsvägar eller första hjälpen lådor - är enkla att åtgärda menar Youssef. ”Om de verkligen bryr sig om säkerheten i kyrkorna kan vi fixa dem på mindre än 48 timmar”. Men efter att myndigheternas inspektörer den 18 december – bara några dagar innan jul – gett en av kyrkorna en lista på överträdelser, kom man tillbaka redan nästa dag med beslut om att lokalen skulle stängas. ”De har något annat i kikaren” säger Youssef. ”Det verkar som om de försöker försvaga och begränsa kyrkornas verksamhet.”

En 20-årig historia

Att stänga ner kyrkolokalerna kan inte stoppa den kristna närvaron i Algeriet. En pastor, vars kyrka nyligen stängts, utbrast: ”Kristi kyrka är inte väggarna och taket, utan Jesu folk - Hans levande kropp!”.

Faktum är att kyrkan i Algeriet är ”mer enad nu än någonsin förr” berättar Youssef och berättar om hur troende har försonats och börjat fasta och be tillsammans. Och Youssefs fru, Hie Tee, berättar att alla OM:s verksamheter – inklusive bibelskolan, media evangelisation och uppföljning “fortsätter som tidigare, fast i andra lokaler”.

Det är med känslor av både som sorg och stor tacksamhet till Gud som teamet ser hur en epok nu gått i graven när centret House of Hope tvingats stänga. ”Vi tackar Gud för allt som Han har gjort genom detta center under de senaste 20 åren.” betonar Youssef. Över 360 personer har gått träningsskolan, vilket lett till att minst 25 nya husförsamlingar startas över hela landet. Över 8000 troende med muslimsk bakgrund har deltagit i sommarläger som kyrkan anordnat under de senaste 26 åren. ”Hundratals personer har blivit döpta i House of Hope, den kyrka som nu tvingats stänga” förklarar Youssef.

Ingen återvändo

”Men Herren står på min sida, stark och fruktansvärd. Därför skall mina förföljare snava, de skall komma till korta och stå där med skam, de skall inte ha framgång - en smälek som aldrig skall glömmas” (Jeremia 20:11)

”Nästa steg för oss är så klart att vi ber om Guds ledning… Hur ska vi fortsätta att fungera som kyrka trots allt som händer” förklarar Youssef. Vi måste berätta för världen om vad som pågår, så våra trossyskon i andra länder också får höra om den förföljelse som sker just nu.”

Youssef och Hie Tee planerar att stanna kvar i Algeriet under en överskådlig framtid under mottot ”Ingen återvändo”. De kommer att resa utomlands vid ett fåtal utvalda tillfällen för att sätta fokus på kyrkans situation, men planerar annars att stanna kvar i landet för att stötta och stödja de algeriska troende.

En OM-partner som reste till Algeriet i början på 2018 pratade med några av medlemmarna i den nu stängda kyrkan House of Hope: ”Om Gud tillåter detta att hända så har Han en plan. Kanske fler poliser och domare är menade att få höra talas om evangeliet?” föreslog en av medlemmarna.

Efter House of Hope stängts besökte Youssef den lokala polischefen: ”Han var faktiskt väldigt ursäktande och sa: ’Detta är över min befogenhet’. Faktum är att när polisen kom för att stänga kyrkan gav en av kyrkans ledare en Bibel till polischefen. ”Jag blev rätt förvånad, för [ledaren] är ingen evangelist. Polischefen tog gärna emot gåvan och berättade för Youssef: ”Jag är väldigt glad över att jag har en Bibel nu”.

Under deras samtal förklarade Youssef för polischefen att Gud är levande och att han lyssnar till bönerna från sitt folk. ”Det finns så många möjligheter nu att dela evangeliet” säger Youssef, ”nu talar vi alltid om vår tro – det är något positivt!”

2006 utfärdade presidenten ett dekret (06-03) som slår fast att ickemuslimsk gudstjänster i Algeriet bara får äga rum i byggnader som blivit godkända av den nationella kommissionen för icke-muslimska religiösa grupper. Middle East Concern (MEC) rapporterar i januari 2018 att ”inte ett enda byggnad har blivit godkänd för icke-muslimsk gudstjänster”. 2011 erkände Algeriet officiellt de inhemska kyrkorna och gav dem tillstånd att verka under Algeriets Protestantiska Association (L’Église Protestante d’Algérie eller EPA). Året efter ändrades lagen och krävde att EPA skulle ha kontor i 12 provinser. Associationen följde bestämmelserna och lämnade in nya handlingar 2013. De fick aldrig något kvitto. ”Istället tillät myndigheterna oss att fortsätta med tillståndet från 2011. Tills de helt plötsligt ändrade sig” sammanfattar Youssef. ”Jag tror att de planerade detta från början, och bara väntade på rätt tid att slå till mot oss.”

  • Tacka Gud att den algeriska kyrkan nu förenas i bön och fasta och söker Hans strategi för de motgångar de står inför.
  • Be att Gud ska ge de troende vishet och förmåga att fortsätta ära Honom i Algeriet och över hela världen.
  • Be att myndigheternas trakasserier ska få ett slut, att kyrkorna ska öppnas igen och att verksamheten ska kunna återupptas igen. 

Med hopp mitt i krisen

Skriven av Nicole James, i Mellanöstern & Nordafrika

Children displaced from war - Photo by Jacob Carter

– När jag först kom till tro tänkte jag mycket på hur jag skulle kunna nå mitt folk och berätta om Jesus. Nu kommer de istället till mig, säger Ibrahim*, en troende syrier med muslimsk bakgrund (MBB) som tjänar med OM i Mellanöstern.

Miljontals människor har flytt Syrien sedan inbördeskriget började 2011. FN:s flyktingorgan UNHCR rapporterar att 4,8 miljoner flyktingar finns registrerade i andra länder: 2,1 miljoner i Egypten, Irak, Jordanien och Libanon; 2,7 miljoner i Turkiet och över 29 000 i Nordafrika. (september 2016). Ett par hundratusen finns numera också i Europa.

Flyktingströmmarna som fötts ur desperation har gett syriska muslimer möjlighet att höra evangeliet, många för första gången någonsin.

– Folk som generation efter generation inte velat lyssna till evangeliet fanns plötsligt mitt ibland oss. Denna gång var de mycket öppna, inte bara för att få besök eller matpaket, utan för att sitta ner och ställa frågor [om evangeliet], förklarade Ethan* som jobbar med OM och tidigare varit missionsledare för arbetet i Mellanöstern.

Mellanösterns nuvarande missionsledare Lane* berättar:
– Syriens inbördeskrig, i kombination med IS framfart i Irak har totalt vänt upp och ner på länderna som vi arbetar i; Syrien, Irak, Jordanien och Libanon. Flyktingkrisen har fört [oss] i kontakt med flera muslimer som frågar frågor och är öppna för förändring. Det har hjälpt oss på riktigt börja samarbeta med lokala kyrkor som vi haft kontakt med i åratal både medbistånd- och utvecklingsprojekt och att tillhandahålla utbildning.

Hur kriget påverkat vårt arbete
De senaste fem åren har OM samarbetat med över fyrtio kyrkor i Mellanöstern för att möta flyktingarnas behov. Bara under 2015 förmedlade OM:s fond för Syrien och Irak nära 30 miljoner kronor till arbetet, varav över 16,5 miljoner kronor gick direkt till bistånd- och utvecklingsprojekt inne i Syrien.

Alla projekt som stöds av fonden följer fyra grundprinciper; att arbeta relationsfokuserat, samarbeta med lokala troende för att bygga upp deras kapacitet att hjälpa andravillkorslöst hjälpa människor i nöd oberoende av etnisk eller religiös bakgrund och verka för att långsiktigt stärka den lokala gemenskapen av efterföljare till Jesus. 

– Det handlar om insatser som möter akuta fysiska behov. Det i sig förändrar människors liv, men samtidigt som vi möter de fysiska behoven ser vi också hur vi kan vara med och hjälpa dem att se sina andliga behov, förklarar Lane. 

Förutom att stödja projekten ekonomiskt har OM försett dem med arbetare att nå ut till syriska flyktingar i norra Irak, Libanon, Jordanien och Turkiet.
– [Vi] lyssnar och ber med människor, vi delar evangeliet och säger: ’Vi älskar dig för att Gud älskar dig. Gud har inte glömt dig’, sammanfattar Ethan.

Förvandlade liv mitt i kriget
– Människor har genom kriget fått möjlighet att höra om Jesus. Min farbror kom hit; han hörde om Jesus och är nu tillbaka i Syrien. Många människor har upplevt detta – de har fått möjlighet att höra något som annars är omöjligt för dem att höra, berättar Freddy*, en syrisk MBB partner som jobbar med församlingsplantering i Mellanöstern. 

Missionsledare Ethan berättar att för 30 år sedan hade OM-arbetare i Mellanöstern aldrig hört talas om kristna syriska från muslimsk bakgrund. Nu uppskattar han att det finns 600 små bibelstudiegrupper bland muslimerna bara runt en av storstäderna i regionen. Majoriteten av dem består av syrier. Han berättar:

– När vi bodde i Syrien upplevde vi att människor var väldigt trevliga, men de var inte andligt intresserade överhuvudtaget. Sedan inbördeskriget bröt ut i Syrien har människor blivit mycket öppnare för att höra om Jesus. Nu märker vi av ett otroligt intresse. Om man historiskt sett ser till vad som hänt med kyrkan sedan Islams intåg i regionen för 1000 år sedan, kan vi inte se någon liknande rörelse mot Kristus tidigare – tusen och åter tusen muslimer vänder sig till Honom! Att se vad Gud gör nu är verkligen mäktigt.

Större vision
Lane, tidigare ledare för OM:s arbete i Mellanöstern berättar:

– Krisen i Syrien har gett kyrkan i regionen större erfarenhet att arbeta bland muslimer och på ett sätt en större vision. Den lokala kyrkan kommer till oss [OM] och frågar efter att bli utrustade för arbetet. En kyrka som är bättre rustad och har en större vision innebär att fler människor kan predika evangeliet på fler platser.

OM:aren Renee* bodde tre år i Syrien innan kriget bröt ut. Nu arbetar hon vid sidan av Ibrahim och Freddy i ett annat land i Mellanöstern och berättar hur de senaste årens omvändelse av så många muslimer förändrat henne:
– I Syrien var vi vana att se en person i taget gå från att vara lite, lite intresserad till att så småningom komma till tro, men nu ser vi en tydlig förändring: Våra förväntningar på vad Gud kan göra har förändrats.

Ibrahim hoppas på att se många syrier komma till tro så att de kan återvända till Syrien när kriget tar slut för att ”vittna om Jesus till sina familjemedlemmar, sina städer och sitt land.”

*Namnen har ändrats

Text: Nicole James
Översättning: Anna Ställborn

Jag är kristen från muslimsk bakgrund

Skriven av Sami, i Mellanöstern & Nordafrika

 Testimony MBB People of OM- Sami OM

Trots att vi var muslimer skickade min familj mig till en katolsk skola. Jag satt ofta med på mässorna utan att egentligen veta vad jag gick på, eller varför. En dag bjöd en kompis med mig till ett evangeliskt bönemöte. Det var en enkel bönesamling en helt vanlig måndagskväll, men jag kommer ihåg det mycket väl för det var första gången jag mötte Jesus.

Jag visste det inte då, men under de åtta år jag gick i katolsk skola hade Gud förberett mig för den stunden. I skolan hade jag lärt mig om Gud, men under det bönemötet förstod jag vad det verkligen innebar att följa Jesus.

Tre år senare döptes jag. Då ändrade jag också mina officiella papper så att det stod att jag var kristen. Jag ville inte längre vara muslim, inte ens på pappret. Det var ett stort steg för mig, jag kommer från ett område som är shiamuslimskt, och att ändra sina officiella papper till ’kristen’ är vansinne.

Min familj accepterade mitt val så småningom. De såg på mina handlingar att jag verkligen var kristen. För dem var det en viktig del i att acceptera mig som troende: de såg att jag hade något som de inte har.

Idag arbetar Sami och hans fru med OM i Libanon. De arbetar med utåtriktat arbete tillsammans med sin församling. Sami jobbar också som sjuksköterska.

Senaste Nyheter & Blogginlägg

Nu börjar 30 Dagar bön 2018

Skrivet av Magdalena Carlén, i Sverige
Nu börjar 30 Dagar bön 2018

Den 15 maj börjar Ramadan, muslimernas fastemånad. Då är vi miljontals kristna som ber över hela världen för att muslimerna ska möta Jesus.

Vill du och din församling också vara med?

1. Prenumerera på dagliga böneuppdateringar:

Vi skickar ut dagliga böneuppdateringar med böneämnen under Ramadan.Ja tack, jag vill få e-post med böneuppdateringar under 30 Dagar!

2. Beställ böneguide:

Digital böneguideOm du har en iPad kan du beställa ett digitalt exemplar här för endast 9 kr. 

Böneguide på papperVåra fysiska bönehäften har redan tagit slut. men hör gärna av dig till ditt samfund eller till exempel Open Doors eller Gå ut Mission för att beställa. 

Vad... Läs mer »