Speciella, unika och djupt älskade - Sydafrika

Skriven av OM Sverige, i Afrika

Onsdag är skoldag för OM:s Aids Hope personal i Mamelodi, ett slumområde utanför Pretoria. Genom att dela in i grupper om fyra, de tillför livskunskap till alla sjunde klasser på tre lokala skolor (totalt sex klasser) i stadsdelen. Varje klass har 45-55 elever. Teammedlemmarna fungerar också som förebilder, som visar samarbete och goda relationer. Ämnet livskunskap omfattar träning i att vara en person med god karaktär, göra bra val och ställa upp mål och nå dem. Det innehåller också hiv och aids.

"Skolorna vet att vi är en kristen grupp", säger Lorna, från Irland. "De låter oss tala om Jesus och avsluta lektionerna med sång och bön. Jesus är en bra förebild, en man med god karaktär och en som aldrig syndat. Vi försöker alltid visa på Guds kärlek för varje barn i allt vi lär ut och hoppas de kommer att få en viss förståelse för Hans fadershjärta för dem."

"Ibland undrar jag om något av det når fram, om alla våra ansträngningar ger resultat. Med ett så stort antal studenter är det omöjligt att komma ihåg alla namn och att bygga individuella relationer. Man måste leta efter de små sakerna, som dagen då någon hörde en av flickorna säga till en blomma, "du är speciell och unik och djupt älskad" - de ord vi fortsätter att upprepa i våra klasser! Mitt hjärta jublade när jag tänkte på fröna som såtts och som förhoppningsvis kommer att fortsätta växa."

Be för barnen i Mamelodi. Be att OM teamet ska få ha en positiv inverkan på barnen. Be att barnen ska få komma till tro på Kristus genom teamets vittnesbörd.

 

Senaste Nyheter & Blogginlägg

Sana mötte Jesus i en dröm

Skrivet av Magdalena Carlén, i Mellanöstern & Nordafrika
Sana mötte Jesus i en dröm

“Det skedde ett under! Min man hörde Guds röst”, utropade den muslimska Sana* från Syrien när hon ringde OM-medarbetaren Janine*. Följande torsdag mötte Janine och en vän Sana så att hon kunde berätta hela historien för dem.

Mötet med JesusSanas man Delavan* hade stigit upp tidigt för att gå till arbetet en dag. När han hade druckit sitt arabiska morgonkaffe, lutade han sig tillbaka mot väggen och blundade. Han var född muslim men sökte Sanningen. I samma ögonblick han blundade den morgonen såg han ett skinande ljus komma in genom fönstret och han kände hur det träffade ansiktet. Han knäppte genast händerna... Läs mer »