Port Report: Takoradi, Ghana

Logos Hope återvände till Takoradi, Ghana igen på grund av ett kortare besök än planerat tidigare i år, efter att besättningen återhämtat sig från COVID-19. Den här gången, under vår tio dagar långa hamnvistelse, var besättningen glada över att kunna erbjuda hjälp till dem som inte har tillgång till medicinska faciliteter i närheten. Tillsammans med lokala sjukvårdspersonal kunde medlemmarna i samhället få sin syn testad och få gratis glasögon samt hjälp för andra medicinska behov.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15