En ny våg av förföljelse i Algeriet

“Nu finns ingen rädsla längre, ingen återvändo och en stark överlåtelse att fortsätta oavsett vilket pris vi får betala” säger Youssef, själv algerier och OM:s missionsledare i Algeriet, efter att myndigheterna för två månader sedan stängt House of Hope, en blomstrande församling och missionsbas i Oran, Algeriet.

Den 9 november 2017 beordrade guvernören i Oran att all aktivitet i House of Hope skulle upphöra omedelbart. ”Det handlar om falska anklagelser och grundlösa rykten” berättar Youssef. ”Fyra polisbilar kom och poliserna bommade igen dörren och förseglade den. Alla aktiviteter, alla gudstjänster och bibelskolan Timoty School tvingades upphöra med sin verksamhet. ”

Fyra polisbilar kom och poliserna bommade igen dörren och förseglade den. Alla aktiviteter, alla gudstjänster och bibelskolan Timoty School tvingades upphöra med sin verksamhet.

Minst sju andra kyrkor över hela landet, och en bokaffär som ägs av en OM-ledare, har också blivit utsatta. Myndigheter över hela landet har systematiskt använt bygglovsregler och andra förordningar för att stänga ner eller begränsa kyrkornas verksamhet. Vissa kyrkor har blivit stängda helt och hållet, medan andra har fått hårda begränsningar kring hur ofta de får samlas. En pastor har också blivit förbjuden att ta emot besökare i sitt hem.

”Alla anklagelserna är falska” säger Youssef. Och de bygglovsöverträdelser som angetts –t.ex. bristande utrymningsvägar eller första hjälpen lådor – är enkla att åtgärda menar Youssef. ”Om de verkligen bryr sig om säkerheten i kyrkorna kan vi fixa dem på mindre än 48 timmar”. Men efter att myndigheternas inspektörer den 18 december – bara några dagar innan jul – gett en av kyrkorna en lista på överträdelser, kom man tillbaka redan nästa dag med beslut om att lokalen skulle stängas. ”De har något annat i kikaren” säger Youssef. ”Det verkar som om de försöker försvaga och begränsa kyrkornas verksamhet.”

EN 20-ÅRIG HISTORIA

Att stänga ner kyrkolokalerna kan inte stoppa den kristna närvaron i Algeriet. En pastor, vars kyrka nyligen stängts, utbrast: ”Kristi kyrka är inte väggarna och taket, utan Jesu folk – Hans levande kropp!”.

Faktum är att kyrkan i Algeriet är ”mer enad nu än någonsin förr” berättar Youssef och berättar om hur troende har försonats och börjat fasta och be tillsammans. Och Youssefs fru, Hie Tee, berättar att alla OM:s verksamheter – inklusive bibelskolan, media evangelisation och uppföljning “fortsätter som tidigare, fast i andra lokaler”.

Det är med känslor av både som sorg och stor tacksamhet till Gud som teamet ser hur en epok nu gått i graven när centret House of Hope tvingats stänga. ”Vi tackar Gud för allt som Han har gjort genom detta center under de senaste 20 åren.” betonar Youssef. Över 360 personer har gått träningsskolan, vilket lett till att minst 25 nya husförsamlingar startas över hela landet. Över 8000 troende med muslimsk bakgrund har deltagit i sommarläger som kyrkan anordnat under de senaste 26 åren. ”Hundratals personer har blivit döpta i House of Hope, den kyrka som nu tvingats stänga” förklarar Youssef.

INGEN ÅTERVÄNDO

”Men Herren står på min sida, stark och fruktansvärd. Därför skall mina förföljare snava, de skall komma till korta och stå där med skam, de skall inte ha framgång – en smälek som aldrig skall glömmas”

(Jeremia 20:11)

”Nästa steg för oss är så klart att vi ber om Guds ledning… Hur ska vi fortsätta att fungera som kyrka trots allt som händer” förklarar Youssef. Vi måste berätta för världen om vad som pågår, så våra trossyskon i andra länder också får höra om den förföljelse som sker just nu.”

Youssef och Hie Tee planerar att stanna kvar i Algeriet under en överskådlig framtid under mottot ”Ingen återvändo”. De kommer att resa utomlands vid ett fåtal utvalda tillfällen för att sätta fokus på kyrkans situation, men planerar annars att stanna kvar i landet för att stötta och stödja de algeriska troende.

En OM-partner som reste till Algeriet i början på 2018 pratade med några av medlemmarna i den nu stängda kyrkan House of Hope: ”Om Gud tillåter detta att hända så har Han en plan. Kanske fler poliser och domare är menade att få höra talas om evangeliet?” föreslog en av medlemmarna.

Efter House of Hope stängts besökte Youssef den lokala polischefen: ”Han var faktiskt väldigt ursäktande och sa: ’Detta är över min befogenhet’. Faktum är att när polisen kom för att stänga kyrkan gav en av kyrkans ledare en Bibel till polischefen. ”Jag blev rätt förvånad, för [ledaren] är ingen evangelist. Polischefen tog gärna emot gåvan och berättade för Youssef: ”Jag är väldigt glad över att jag har en Bibel nu”.

Under deras samtal förklarade Youssef för polischefen att Gud är levande och att han lyssnar till bönerna från sitt folk. ”Det finns så många möjligheter nu att dela evangeliet” säger Youssef, ”nu talar vi alltid om vår tro – det är något positivt!”

2006 utfärdade presidenten ett dekret (06-03) som slår fast att ickemuslimsk gudstjänster i Algeriet bara får äga rum i byggnader som blivit godkända av den nationella kommissionen för icke-muslimska religiösa grupper. Middle East Concern (MEC) rapporterar i januari 2018 att ”inte ett enda byggnad har blivit godkänd för icke-muslimsk gudstjänster”. 2011 erkände Algeriet officiellt de inhemska kyrkorna och gav dem tillstånd att verka under Algeriets Protestantiska Association (L’Église Protestante d’Algérie eller EPA). Året efter ändrades lagen och krävde att EPA skulle ha kontor i 12 provinser. Associationen följde bestämmelserna och lämnade in nya handlingar 2013. De fick aldrig något kvitto. ”Istället tillät myndigheterna oss att fortsätta med tillståndet från 2011. Tills de helt plötsligt ändrade sig” sammanfattar Youssef. ”Jag tror att de planerade detta från början, och bara väntade på rätt tid att slå till mot oss.”

  • Tacka Gud att den algeriska kyrkan nu förenas i bön och fasta och söker Hans strategi för de motgångar de står inför.
  • Be att Gud ska ge de troende vishet och förmåga att fortsätta ära Honom i Algeriet och över hela världen.
  • Be att myndigheternas trakasserier ska få ett slut, att kyrkorna ska öppnas igen och att verksamheten ska kunna återupptas igen.