Hatet vändes till kärlek

Som tonåring blev Igor* kidnappad av ett gäng från Kaukasus. De torterade honom, och efter det började Igor hata alla som kom därifrån. Men när han senare fick möta Jesu kärlek fylldes han också av en kärlek till det folk som han tidigare hatat och upplevde Guds maning att börja tjäna bland dem.

Igor minns det hemska som hände honom när han blev kidnappad:

– De torterade mig. De slog mig med järnstänger och försökte pressa mig på information som jag inte hade.

Efter angreppet bar han alltid med sig kniv, redo att döda om han skulle bli attackerad. Han förknippade alla kaukasier med aggressivitet, våld och krig och hatade dem.

Senare i livet hamnade Igor i drogmissbruk och kom till ett rehabiliteringscenter i Sibirien. Där fick han höra talas om Jesu kärlek och kom till tro. Han var fast besluten om att dela med sig av den kärlek han mött, och 2008 blev han klar med studierna på OM:s lärjungacenter i Ryssland. 2010 gick han och hans familj med i OM. Sex år senare ledde Gud deras arbete till Kaukasus, där människorna saknar möjlighet att få höra om Sanningen, eller någon annan religion förutom islam.

Där och då slogs han av en av Jesus kanske mest radikala uppmaningar: Att älska sina fiender. För många kan det vara svårt nog att älska dem man har omkring sig i det dagliga livet. Och att älska sina fiender, som man inte alls gillar, och kanske till och med hatar, är en helt annan sak. Men det är vad Jesus kallar sina efterföljare att göra. ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör” bad Jesus när soldaterna spikade upp honom på korset. Denna bön om förlåtelse var en handling i osjälvisk kärlek, för dem som orsakade honom sånt oerhört lidande. Jesus kallar sina lärjungar att följa hans exempel. Genom att älska dem man ogillar eller inte förstår sig på, utrustar Gud oss till att vara ett verktyg i tjänst för honom. Igor behövde lära sig att älska de människor han hade fördomar om, innan han kunde tjäna dem på ett effektivt sätt.

VANLIGA MÄNNISKOR SOM BEHÖVER JESUS

Även om Igor hade omvänt sig och tagit emot Jesus som sin frälsare, var han fortfarande misstänksam och kände hat gentemot människorna i Kaukasus. Men när han insåg det stora behovet av att dela evangeliet i regionen bestämde han och hans familj sig för att åka dit på en kortare resa och hjälpa till på ett läger för muslimska barn. Det blev en vändpunkt för dem.

”Jag förstod att de var vanliga människor som behövde Jesus.”

– Igor

– En morgon gick jag ut för att be. Jag såg en typisk ortsbo; en muslimsk man med skägg. Han var trädgårdsmästare, och gick med sin skottkärra där det låg en spade, en kratta och en kvast. I det ögonblicket insåg jag att något hade förändrats i mitt hjärta. Jag förstod att de var vanliga människor som behövde Jesus. När jag tittade på mannen märkte jag att mitt hjärta fylldes av kärlek till människorna där i Kaukasus, berättar han.

Sedan dess, och lite i taget, blev det tydligt för Igor att Gud kallade honom att tjäna i Kaukasus. Han skulle dela evangeliet med samma människor som han tidigare hatat.

– På något sätt förstod jag att det kanske var vår familj som skulle flytta till Kaukasus, men jag ignorerade de tankarna, säger han och fortsätter:

– Jag ville inte tro det, så jag försökte ignorera Guds maning att resa dit. Jag älskade mitt jobb på OM, hade precis byggt färdigt ett eget hus och vi hade många vänner. Men när jag pratade med min fru om det, gick hon direkt med på att ödmjukt följa Guds kallelse till Kaukasus.

BANADE VÄG

2017 flyttade sedan familjen till Kaukasus. Sedan dess har Igor passionerat spridit Guds kärlek i området. Som en av de första OM:arna att flytta dit, har han banat väg för fortsatt samarbete med andra kristna. Han har utvecklat ett stort nätverk av regionala kyrkor, och kontaktat andra rörelser för att lära av dem. Han samordnar också arbetet för andra som vill starta nya kristna grupper i Kaukasus genom att inspirera, guida och ta hand om dem.

Dessutom ordnar han även kristna läger, aktiviteter för utsatta barn och fängelsebesök. Genom att lära sig att älska dem han hatade, har Igor blivit använd av Gud till att sprida Jesu kärlek till dem som aldrig tidigare hört om honom.

* Namn ändrade
Text: OM International

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15