OM:s fokusområden

OM arbetar med fokus på dessa 5 områden:

Evangelisation 

Evangelism SquareSom Jesu efterföljare är vårt uppdrag att vara Hans vittnen i varje land, folkgrupp och kultur. Vi är kallade att förmedla Hans budskap om hopp och förkunna för världen vad Han har gjort i oss och vad Han kan göra för andra.
 
Vi har i Sverige evangelisation som en central del i vårt syfte att Sända. 

Möjligheter att jobba med Evangelisation:

Logos Hope
Mellanöstern
Transform
Team: Rinkeby

 

Bistånd & Utveckling  

ReliefDevelopment SquareVi vill finnas på frontlinjen för bistånd och utveckling. Det kan handla om katastrofhjälp som bokstavligt räddar liv, det tålmodiga och svåra arbetet att återbygga förstörda samhällen eller skapa värdighet för människor genom utbildning och företagsamhet.
 
I Sverige stöttar vi aktivt olika biståndsprojekt genom att samla in pengar. I vissa fall har vi även svenskar på plats. Läs mer om våra insamlingsprojekt!

Möjligheter att jobba med Bistånd & Utveckling:

Mellanöstern
Centralasien
Filippinerna

 

Församlingsplantering  

ChurchPlaning SquareDNA:et i Guds globala församling innefattar formandet av nya troende gemenskaper i varje nation. Vårt mål och vår passion i allt vi gör är att se församlingar planterade,  speciellt på platser där få eller inga församlingar finns idag.
 
I Sverige har vi ett stort hjärta för att se nya församlingar planterade både i Sverige och övriga världen. Just nu är vi delaktiga i en nystartad församling i Bergsjön, Göteborg och vi söker fler sammanhang.

Möjligheter att jobba med Församlingsplantering:

Team: Rinkeby
Mellanöstern

 

Rättvisa  

Justice SquareAtt arbeta för rättvisa innebär att på olika praktiska sätt visa barmhärtighet för förtryckta och missgynnade. Det kan handla om att utbilda färdigheter eller driva kampanjer för att skapa medvetenhet i världen och bland andra troende.
 
Världens orättvisor gör sig ständigt påminda. Inom OM Sverige är vi alltid beredda att vara de svagas röst och stöd när andra vänder ryggen till. 

Möjligheter att jobba med Rättvisa

Team: Råslätt
Filippinerna

 

Mentorskap & Lärjungaträning  

Mentoring SquareVi värdesätter alla bakgrunder och kulturer eftersom vi vet att vi kan lära av varandra. Mentorskap  lärjungaträning är att gå i tro, utvecklas och växa efter de gåvor vi fått. Det är inte bara prat, det är en resa.
 
I våra team strävar vi ständigt efter att växa som lärjungar. Vi har också team med extra fokus på lärjungaskap, in.Motion och DistTincT

Möjligheter inom Mentorskap & Lärjungaträning

Lärjungaskolor
TeenStreet

 
Vill du veta om våra foksområden mer, besök OM:s internationella hemsida