Rise Up – OM:s arbete i och runt Ukraina

När miljoner flyr från Ukraina, trappar OM upp för att ge hjälp och omsorg på praktiska sätt, samt att ta itu med de känslomässiga och andliga behoven hos dem som korsar gränserna. Vi har team över hela östeuropa som svarar på ropen av hjälp i denna tid av nöd.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15