Livgivande samtal i trädgården

En trädgård i Nordafrika har blivit en samlingsplats för män att sitta och prata med varandra, och det populäraste samtalsämnet är religion.

Nästan varje dag gör Moussa* den 30 minuter långa resan från sitt hem i staden till trädgården. Han är inte den enda. Även män från de omgivande byarna går samma väg. Trädgården ligger mellan fem byar och har fruktträd, en brunn och grönsaker beroende på säsong. Vissa män går till trädgården för att arbeta när säsongen kräver det; vissa går för att hämta vatten, men de flesta kommer för att prata. Trädgården har blivit en samlingsplats för män att sitta och prata med varandra, och det populäraste samtalsämnet är religion.

– Tidigare var det jättesvårt att dela evangeliet med en grupp icke-troende. Men nu delar vi evangeliet öppet i trädgårdsprojektet, säger Moussa.

Islam är den vanligaste religionen i detta nordafrikanska land, men som Moussa förklarar:

– Folk i byarna har ärvt den. De växer upp i en muslimsk familj, men de studerar egentligen inte islam själva.

Under diskussionerna hänvisas det till både Koranen och Bibeln. När männen ser vad de båda böckerna säger blir de ibland förvånade.

Varje dag äter männen mat tillsammans och dricker flera koppar te medan de pratar. Ibland är det bara fem personer som samlas, medan andra dagar är det mer än 20 personer som deltar. Under de två år som gått sedan Moussa började gå dit har 20 män gett sina liv till Kristus. Den positiva inverkan sträcker sig bortom trädgården. När de nya troende söker Jesus och hur de kan bli mer lika Honom, förändras deras liv på djupet.

”I åratal trodde Oumar* att Gud inte älskade honom efter att tre av hans barn dött till följd av sjukdom.”

LÄRDOMAR FRÅN JOB

I åratal trodde Oumar* att Gud inte älskade honom efter att tre av hans barn dött till följd av sjukdom. Han var olycklig och undvek att gå hem för att träffa sina fyra kvarvarande barn – varav tre fortfarande var sjuka. Genom att gå till trädgården fick Oumar lära sig om Jesus och höra fler berättelser från Bibeln. Jobs vittnesbörd uppmuntrade honom eftersom han kunde identifiera sig med Jobs förlust.

– Han förlorade allt, men han fortsatte att vara trogen Gud och Gud välsignade honom ännu mer, säger Oumar. När Oumar lärde sig mer om Jesu kärlek började han tillbringa mer tid med sina barn, be för dem och lämna deras framtid i Guds händer.

”I trädgården var alla människor vänliga och respektfulla, och de behandlade oss som sin egen familj.”

– Adam*

”JESUS DOG FÖR MINA SYNDER”

Adam* fick höra talas om trädgården genom sin kusin, som äger en gård i närheten och föreslog att han skulle söka arbete där. Moussa anställde Adam och några till för att göra tegelstenar till att bygga en mur. Adam märkte snabbt att arbetsmiljön var helt annorlunda än vad han hade upplevt på andra ställen.

– I trädgården var alla människor vänliga och respektfulla, och de behandlade oss som sin egen familj, säger Adam. Det berörde mig verkligen, och jag kände att det är något annorlunda med dessa människor i deras sätt att behandla och älska människor.

Adam började ställa frågor till Moussa om vad han trodde på och Moussa berättade om Jesu kärlek för världen och gav honom en ljudbibel. På kvällen lyssnade Adam på bibeltexter och dagen därpå ställde han frågor till Moussa om vad han hade hört.

– Han förklarade det för mig tills jag blev helt övertygad om att kristendomen är Guds religion och att Jesus dog för mina synder, berättade Adam.

Moussa välkomnar diskussioner med andra och tar sig tid att svara på frågor och förklara sina svar. Han hade också frågor en gång i tiden.

”Den var väldigt annorlunda (…) När man läser Koranen förstår man den inte. Men när du läser Bibeln behöver du inte ens någon som förklarar vad det står”

– Moussa

SÖKTE SJÄLV SANNINGEN

1998 plågades Moussa av mycket tvivel. Han växte upp i en muslimsk familj och bad fem gånger om dagen, studerade Koranen och firade olika helgdagar. Men ju mer Moussa lärde sig, desto mer tvivlade han.

– För varje dag som jag sökte [sanningen] blev jag mer förvirrad, minns han.

En dag bjöd en vän in Moussa att spela spel med två andra bybor och en utlänning. När de spelat färdigt bad Moussa vännen att följa med honom hem, men vännen drog på det och kom med ursäkter. Efter ett tag fick Moussa reda på att hans vän brukade stanna kvar efteråt för att prata med utlänningen om religion, något han inte ville att hans muslimska vänner skulle få reda på. När Moussa förstod vad ämnet för diskussionen var, bjöds även han in att stanna. Han gick snabbt med på det, eftersom han såg det som ett utmärkt tillfälle att vinna över utlänningen till sitt sätt att tänka. Utlänningen var en efterföljare till Jesus och gav Moussa en Bibel och uppmanade honom att läsa den, vilket han också gjorde.

– Den var väldigt annorlunda, minns Moussa. När man läser Koranen förstår man den inte. Men när du läser Bibeln behöver du inte ens någon som förklarar vad det står.

Moussa fortsatte att läsa Bibeln, och när Jesusefterföljaren frågade honom om han trodde på Jesus som sin frälsare ville Moussa säga nej.

– Men jag hörde mig själv säga ”ja”, säger Moussa. När han läste och lärde sig mer bad Moussa att hans tvivel skulle tas bort.

– Efter en månads bön kände jag mig fri i hjärtat att tro att islam inte var sanningen, säger Moussa.

UTMANAD ATT BERÄTTA TROTS MOTSTÅND

Att ge sitt liv till Jesus var inte utan utmaningar. I hans kultur påverkas alla aspekter av livet om en person väljer att lämna islam – han eller hon kan bli utesluten från sin familj, få sparken från sitt jobb, bli slagen eller drabbas av andra konsekvenser.

En annan efterföljare till Jesus frågade en gång Moussa om en sjukdom dödade alla människor i hans stad och han hade botemedlet, skulle han då ge det till dem eller låta dem dö? Moussa svarade snabbt att han skulle ge botemedlet till alla. Den troende förklarade att Jesus är botemedlet för världen. Samtalet utmanade Moussa att börja dela med sig av sin tro på Kristus, allteftersom den helige Ande leder honom. Moussa förklarar hur hans egen familj tänker:

– De vill inte acceptera att jag är kristen, men de vet det. För om de accepterar att jag är kristen måste de klippa alla våra relationer och det vill de inte göra. Jag ska vinna dem till Kristus en efter en.


» Be för Moussa, Oumar och Adam och deras samtal i trädgården. Tacka Gud för den andliga växt Herren ger och be att fler får upptäcka vem Jesus är.

*Namn och bild ändrade

Text: Rebecca Rempel

Översättning: Magdalena C

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15