Emily åkte från USA för att möta svenska ungdomar på Underground

– Det var först när jag 17 år som jag förstod förlåtelse och upplevde att Jesus älskade just mig, säger Emily (USA). Under sommaren har hon varit OM-praktikant på ungdomsorganisationen Underground på Råslätt.

Varför åker en amerikansk student hela vägen till Sverige för att arbeta gratis med ungdomar från svenska förorter under sommaren? För Emilys del handlade det bland annat om att upptäcka sin egen historia och få möta människor med en helt annan bakgrund, men också om att förmedla Guds kärlek till andra ungdomar.

SVENSKA RÖTTER

Emily Taylor, 22 år, växte upp i den lilla staden Allendale i Michigan, USA. Hennes mormor kommer från Sverige och hemma fanns dalahästar, svenska pannkakor och den svenska flaggan som alltid togs fram vid julfirandet.

”Jag var mest kristen för att jag var rädd att hamna i helvetet annars.”

– Men förutom det visste jag inte så mycket om landet jag härstammade från, berättar Emily. Liksom många amerikaner växte Emily upp i en kristen kultur, men hade svårt att göra tron till sin egen. Hon fortsätter:

– Jag var mest kristen för att jag var rädd att hamna i helvetet annars. Jag var ofta orolig över att inte vara tillräckligt ren. Fastän jag varit med i kristna sammanhang några år hade jag inte förstått varför Jesus behövde dö på korset. Det var först när jag var 17 år och någon förklarade vad synd var, som jag förstod förlåtelsen och fick uppleva att Jesus älskade just mig. Det var då jag bestämde mig för att följa honom, säger Emily.

UNGDOMARNA VÄXER I MÖTET MED EMILY

Nu bor Emily i Chicago och studerar vid Moody Bible Institute. Genom en kontakt med OM hörde hon talas om Underground och fick möjlighet att göra sin sommarpraktik här i Sverige. Föreningen Underground arbetar på kristen grund och driver bland annat fritids verksamhet för ungdomar i den mångkulturella förorten Råslätt i Jönköping. Under sommaren är det extra mycket aktivitet de veckor då den kommunala fritidsgården har stängt.

– Människor som Emily hjälper oss att möta de behov som vi ser bland ungdomarna runt oss, säger Peter Magnusson, föreståndare för Underground och berättar vidare:

– Många av våra tonåringar har kanske aldrig lärt känna någon från USA förut, och det kan finnas fördomar från båda sidor. Men vi ser hur ungdomarna växer när de vågar prata engelska med någon som Emily.

”Människor som Emily hjälper oss att möta de behov som vi ser bland ungdomarna.”

BYGGER RELATIONER ÖVER KULTUR-GRÄNSER

På Underground har Emily hjälpt till med många olika saker: lett kreativa gruppaktiviteter; målat och tecknat med barnen och till och med lärt några ungdomar att spela piano. Allra bäst tyckte hon om att bara sitta och spela kort med barnen helt avslappnat och bygga relationer.

– Jag älskar barn, och tror att Gud vill att jag ska arbeta med barn. Jag vill kunna stötta dem och bygga upp deras självbild och deras självförtroende så att de kan bli starka och trygga människor säger Emily, som trots språkförbistringen kunnat relatera till ungdomarna.

Även Emilys hemtrakter fick bli representerade när ungdomarna på Underground gjorde ett gemensamt konstverk under en workshop i grafittimålning.

– Jag uppskattar den svenska kulturen där man kan sitta tysta tillsammans utan att det behöver bli obekvämt, säger Emily. Jag är också tacksam att jag gick kursen Intercultural Communication innan jag kom hit till Sverige. Den har hjälpt mig att inte dra förhastade eller känslomässiga slutsatser, utan i stället försöka förstå andras perspektiv och bakgrund.

ÖPPNAR FÖR FRÅGOR

Detta är något som Gabriel Hammar, missionsledare för OM i Sverige, också lyfter fram:

– Vi tycker det är extra värdefullt att låta unga människor som Emily, som vill leva sitt liv för Gud, få chansen att pröva sina vingar i en internationell miljö och samtidigt få göra en viktig insats lokalt.

– För oss på Underground blir besök av unga kristna som Emily en möjlighet att ytterligare betona vår kristna värdegrund, fyller Peter Magnusson i. Även om de inte kan predika med ord så ofta, så öppnar deras besök ofta upp för samtal och frågor bland ungdomarna, även långt efter att de åkt hem.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15