Barnbrudar från slummen – Bangladesh

Livet för de flesta flickor i slummen är tufft. Många lever i mycket svåra och kränkande arbetssituationer, andra är bortgifta till män de inte känner. De flesta, som t.ex. Shumi, hinner knappt vara barn innan de ska gifta sig och hantera ett familjeliv.

För två år sedan deltog Shumi i barnklubben som hölls i slummen. Även om hon var en av de äldre flickorna, älskade hon fortfarande att måla och spela spel.

För ett och ett halvt år sedan förändrades allt: Shumi gifte sig. Nu är hon 17 år och Shumi har redan två barn under ett år. Shumis situation är dock bättre än de flestas eftersom hennes man tror på Jesus och han arbetar hårt.

Be gärna för Shumi och andra som henne. Barnklubbarna skapar goda relationer med familjer i slummen. Be att de engagerade får möjlighet att ge hopp till dessa familjer. Be att Guds kärlek får lysa upp livet för tjejer som är i Shumis situation.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15