Guds närvaro mitt i mörkret

Kambodja: Kvinnan tittar förläget ner och knyter ängsligt händerna i knät. Hon tittar hastigt upp när en av OM:arna kommer med mat till henne och hennes tre barn – och försöker samtidigt dölja det stora blåmärket som täcker halva ansiktet.

Hennes ihopsjunkna kroppshållning gör att hon ser ännu mindre ut än hon redan är där hon sitter i den gröna soffan i OM:s teamhus. De två äldre barnen sitter apatiska bredvid henne och hennes yngsta barn sover i hennes armar. Utanför hörs rop och skratt från barnen som är på väg in till OM:s engelska-kurser och det är en stark kontrast till den tragiska familjescen som utspelar sig i soffan.

– Hennes man slår henne, förklarar Danya* viskandes. Hon har kommit hit för att få skydd.

OM-teamet vill erbjuda frihet för de barn, kvinnor och familjer som är fast i fattigdom och förtryck genom att erbjuda samtalsstöd, socialt arbete och förebyggande undervisning och utbildning.

Hälften av Kambodjas befolkning beräknas leva under fattigdomsgränsen på 1,90 USD/dag (ca 17 kr/dag). Otaliga barn och kvinnor runtom i landet utnyttjas fysiskt och psykiskt varje dag och människohandeln är utbredd i landet. OM Kambodja är Guds ljus mitt i mörkret. Övergrepp, alkohol, droger, gängbråk och fattigdom är vardagsmat för många av de som lever i slummen. Många av dem kommer till OM för att få mat och skydd. Här kan de också prata med någon och få hjälp i svåra situationer.

En trygg plats

Under eftermiddagen försöker OM:s teammedlemmar att prata med den blyga kvinnan i soffan. Barnen låter sig så småningom lockas till leksakerna på golvet och snart äter de av mellanmålet de serveras. Deras mamma äter också lite och snart pratar hon tyst med en av OM-arbetarna. När kvällen kommer har hon bestämt sig för att återvända hem – hon är inte redo att lämna sin man än, trots att han slår henne. OM-teamet skickar med henne en påse ris innan hon går.

– Vi har många kvinnor som kommer hit till oss. Ibland vill de ha hjälp att ta sig ur en svår situation, ibland behöver de bara en plats att vila på. Kvinnorna vet att vi erbjuder en trygg plats för dem och om de är redo att ta emot vår hjälp, gör vi vad vi kan, berättar Danya.

Tacka Gud för huset och arbetet OM driver i Kambodja. Be för den svåra situation många kvinnor och barn befinner sig i i Kambodja och be om styrka och vishet för OM-teamet på plats.