SYDASIEN

I OM:s fokusområde Sydasien finner vi Pakistan, Bangladesh och de norra delarna av Indien. Det är tre av de fem länder med flest människor som inte känner till de goda nyheterna om Jesus. Här bor 1,5 miljarder människor och antalet som lever utan enkel tillgång till evangeliet är svindlande stort. De största religionerna är hinduism och islam. Bara i Pakistan bor det 176 miljoner muslimer, och man beräknar att 2030 kommer Indien vara det land i världen med störst muslimsk befolkning. De kristna gemenskaper som finns möts av fördomar och förtryck från både sina familjer och samhället i stort. Därför räds många att försöka nå ut till sina muslimska och hinduiska grannar. Antalet terrorattacker riktade mot kristna har ökat, och det stiftas fler och fler lagar rörande hädelse mot islam vilket ofta drabbar dem som vill följa Jesus.

”… antalet som lever utan enkel tillgång till evangeliet är svindlande stort”

Trots detta är människorna gästvänliga och kyrkan har fördel av att ha rötter som går långt tillbaka i tiden. De troende här vittnar om sanningen samtidigt som de hjälper till på praktiska sätt. Man hjälper bland annat till bland flyktingar, bidrar till att det sker en utveckling i både samhälle och skola, räddar kvinnor och barn ur människohandel, samt tränar inhemska troende i hur de kan nå sina samhällen med evangeliet.


» Be gärna med oss att…

  1. De Jesus-efterföljare som bor i Sydasien ska känna frimodighet och inte rädsla för att dela evangeliet med sina muslimska och hinduiska grannar.
  2. Förföljelsen från samhället ska upphöra, och att kyrkor och kristna organisationer i större utsträckning ska kunna vara en aktör i samhället.
  3. Arbetet med att nå ut med evangeliet digitalt genom olika medier ska växa bland de 600 miljoner som talar urdu, bengali och hindustani.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15