På äventyr med Jesus i England

10 ungdomar från Bibelskola Livskraft i Aneby var nyligen på praktik med OM i England. Och det blev tre händelserika veckor. Natanael som var med på resan berättar:

”Vi bodde i ett mångkulturellt område i nordvästra London och utgick därifrån till några olika evangeliska församlingar. Vi delade ut 2 500 inbjudningar åt en liten missionsförsamling, och på torsdagskvällar stod vi med bokbord och delade ut traktat, samt pratade med folk på Leicester square. På tisdagar var vi på Willesden High Road och delade ut evangelier.

Vi jobbade också ihop med en församling i Alperton som främst riktar in sig på att nå hinduer. Vi var på studiebesök i en moské och i ett hinduiskt tempel, samt på British museum och British library där vi fick studera olika arkeologiska fynd som styrker den bibliska berättelsen. Vi hjälpte även till lite med barnverksamhet i en turkisk församling.

”… det känns som ett stort privilegium att få se resultat av arbetet så direkt.”

– Natanael

De tre sista dagarna var de flesta av oss med i ett evangelisationsarbete som flera olika församlingar i London samarbetar kring: “Turning”. Där fick vi se flera människor ta emot Jesus ute på gatan. Vi fick bland annat be för en man som stod och vägde på kanten av sin tro. Han var från Tibet och hela hans familj hade brutit kontakten med honom när han blivit kristen några år tidigare. Och nu saknade han kristet sammanhang och var nära att ge upp. Så för honom blev det till stor uppmuntran att vi kom och pratade med honom, kopplade honom till en närliggande församling och bad med honom.

Vi fick också veta att en hel del nya människor kommit till kyrkan tack vare inbjudningar vi delat ut, så det känns som ett stort privilegium att få se resultat av arbetet så direkt.”

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15