Bönekonsert för de minst nådda

Mycket lovsång stiger till Herren i våra församlingar i Sverige idag. Men något vi lagt märke till är att vi inte på samma sätt som förr ropar till Gud för världens frälsning och de minst nådda folken. Det finns ett desperat behov av en ny generation lärjungar som ber för världen. Ska detta ske måste vi börja ta bönemötet till folket och inte tvärtom.

Denna dröm har funnits hos oss länge och har äntligen blivit verklighet. Att blanda dans, musik och bön med mission, tror vi är en väg framåt! Under det att vi lovsjunger leds vi i bön för de minst nådda. Böneledarna har både passion för och erfarenhet av arbete bland de minst nådda.

Förslag på upplägg:

  • 45–60 minuters konsert.
  • Musik leds av ett lovsångsband som utgörs av människor med ett hjärta för mission och med lång musikalisk erfarenhet.
  • ”Konsert” innebär att det mesta är förberett och planerat i förväg.
  • Under lovsången visas videos och bilder i bakgrunden, ex. muslimer som går runt Mecka, buddhister som tänder ljus, ny-andlighet i Sverige, krig och fattigdom etc.
  • Lovsångsdansare deltar i konserten.

Exempel på böneteman är områden med minst nådda folkgrupper, specifika utsatta områden i Sverige, arbetare till skörden, förföljda kristna, världsledare och dylikt.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15