Den generösa vägen

I alla kulturer finns det områden som vi inte lika lättvindigt talar om. I vår västerländska kultur är pengar i många fall ett sådant ämne.  

Vi talar inte om pengar hur som helst. Vi kanske har rådgivare för ekonomi, fastighet och skatt men ofta kommer vi inte åt frågor som hur pengar påverkar och formar våra hjärtan, familjer och liv eller hur pengar ger oss möjligheten att vara generösa och på så sätt ära Gud. Vem ska du tala med då de flesta som vill tala med dig om generositet verkar ha en dold agenda?

I samarbete med Generosity Path anordnar OM en 24-timmarsretreat för folk med ett speciellt hjärta för givande. I en coachande och förutsättningslös miljö diskuterar vi frågor som handlar om generositet och ingen kommer att be dig om pengar!