Konferenser för de minst nådda

Vi arrangerar gärna en konferens för de minst nådda tillsammans med din församling. 

Kontakta oss för mer information och ett förutsättningslöst samtal. Vi erbjuder också ett antal återkommande konferenser med speciellt missionsfokus:

Engage Missionskonferens 

En endagskonferens i samarbete med likasinnade organisationer och församlingar med fokus på de onådda och bibellösa folken. Ta med dig ungdomsgruppen, missionsrådet eller helt enkelt de som vill bli inspirerade, informerade och utmanade att nå de onådda.  

www.engagemission.nu  

Heart for Muslims 

En dag- eller helgkonferens med fokus att utrustas, uppmuntras och utmanas att dela evangeliet med muslimer.  

www.heartformuslims.se 

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15