Strategisamtal för formande av missionella lärjungar

En träff med OM och ledare i församlingen där samtalet kretsar kring formandet av missionella lärjungar och en missionell församling.

Vi ser den lokala församlingen som den primära platsen där barn, ungdomar och vuxna får växa upp och tränas att bli efterföljare till Jesus. En missionell församling har en medveten strategi som genomsyrar dess aktiviteter. 

Missionella lärjungar har vision och passion för Guds rikes utbredande både på den lokala orten, i vårt älskade Sverige och bland världens minst nådda människor. De är förberedda att ta nästa steg mot den specifika roll Herren kallar dem till vare sig det handlar om yrkesval, utbildning, församlingsroll, strategisk flytt inom Sverige eller utlandsmission. 

OM vill hjälpa lokala församlingar att träna och utrusta missionella lärjungar genom erfarenheten, nätverken och verktygen som vi har fått: lokalt, nationellt och internationellt.  

Ett standardprogram för träffen kan se ut så här: 

  • 30 min Introduktion och bakgrund
    Betydelsen av missionella församlingar & lärjungar 
  • 30 min Er församling
    Församlingens vision, kallelse, strategier och verksamheter 
  • 45 min Praktiska verktyg och strategier
    Förslag på verktyg från OM och eventuella strategier

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15