3-9 månader

Följ med ut i världen och testa på mission!

Under 3-9 månader får du en bra inblick i vad mission kan innebära.
Våra program ger ofta mersmak och undervisning kombineras alltid med praktisk handling där du med ditt team får gå utanför dina trygga ramar och utmanas till att vara ett verktyg i Guds händer.

REACH

Längtar du efter utmaningen och äventyret att gå utanför din egen bekvämlighetszon är någon av våra lärjungaträningsskolor REACH ett bra första steg. Under 5 månader får du undervisning, träning och verktyg som förbereder dig att ta det steget: från klassrummet reser ni regelbundet ut i team och blir Guds händer och fötter bland de minst nådda.

REACH finns på flera platser i världen och även om alla har sin egna unika stil och inriktning är alla väl grundade på bibliska principer.

STEP – 3 månader ombord Logos Hope

Segla världen runt med Logos Hope!

Tillsammans med en besättning på 400 personer från 40-50 länder arbetar du ombord OM:s fartyg för att ta emot besökare till fartygets stora bokhandel, presentera evangeliet och stötta lokala kyrkor i deras arbete.
Under 3 månader bor du ombord och får pröva på att arbeta i de olika avdelningar som finns.

Logos Hope stannar vanligtvis 2-3 veckor i varje hamn och STEP ger en bra inblick i skeppslivet och det arbete Logos Hope gör.

Sydasien

Gå till fots mellan bergsbyar och använd biblar, vittnesbörd, sport och Jesus-filmen som verktyg för att berätta om Jesus.

I de otillgängliga bergen i Sydasien finns många onådda folkgrupper. Miljontals människor har fortfarande inte mött den förvandlande kraften som finns i evangeliet, helt enkelt för att ingen att tagit evangeliet till dem. Vi jobbar hårt för att se levande gemenskaper bland dessa minst nådda – var med du också!

Fler möjligheter

Det finns också många andra möjligheter inom OM att testa på mission. Du kan t.ex. ofta göra din folkhögskole- eller universitetspraktik tillsammans med OM.

Tillsammans med vår missionscoach kan du få hjälp att förstå vart Gud leder dig – det är ofta lättare att lyssna till Gud tillsammans!

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15