Berätta om Jesus
bland de minst nådda

Den vanligaste anledningen till att en muslim, hindu eller buddhist kommer till tro på Jesus är att de iakttar en kristen och hur de lever. 

Problemet är att idag kommer över 80% av dem aldrig lära känna en efterföljare till Jesus i hela sitt liv. Det vill vi ändra på.

OM:s arbete bygger helt på ideella gåvor från privatpersoner, företag, kyrkor och samfund. Varje gåva, liten som stor, gör att fler människor bland de minst nådda kan höra om Jesus – lokalt, nationellt och internationellt.

Kommande Evenemang och möten

Just nu har vi inga ytterligare evenemang inplanerade. Perfekt tillfälle att be för världen alltså - och kontakta oss för att planera in en gudstjänst tillsammans!

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15