Om oss

OM Sverige är en svensk missionsrörelse som samarbetar med samfund, lokala församlingar och systerorganisationer i andra länder. 

Internationellt har OM omkring 5000 arbetare som finns på plats i över 100 olika länder. Vårt uppdrag är att se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda.

Vi vill se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda.

Visa mindre
Visa mer

VILKA VI ÄR

​Vi är en global gemenskap av efterföljare till Jesus.

Redan från början drevs vi av en djup övertygelse om att alla ska ha möjlighet att höra evangeliet minst en gång. Så vi gick ut. Ingen plats var för svår, inget folk för långt bort, ingen idé för galen, ingen dröm för stor och vi lät inte våra misslyckanden hindra oss…

VILKA VI ÄR

​Vi är en global gemenskap av efterföljare till Jesus.

Redan från början drevs vi av en djup övertygelse om att alla ska ha möjlighet att höra evangeliet minst en gång. Så vi gick ut. Ingen plats var för svår, inget folk för långt bort, ingen idé för galen, ingen dröm för stor och vi lät inte våra misslyckanden hindra oss. Tiotusentals har gått tillsammans med oss och hundratals miljoner har hört evangeliet – ändå är vi inte färdiga än.

Vi tror att evangeliet har makt att förändra allt och alla, inklusive verkligheten för dem som är förtryckta, bortglömda och marginaliserade. Vi tror att det är Guds uppdrag att förvandla liv och samhällen när Han försonar världen med sig själv. Vi har förmånen att samarbeta med Honom i detta uppdrag.

Förvandlingen är inte bara för dem vi betjänar, den gäller oss också. När vi tar steg i tro förändras också vi: Våra hjärtan förvandlas och våra attityder, relationer och prioriteringar förändras. Vår själ förnyas och vi finner vårt värde i vilka Han har skapat oss till att vara och vad Han vill att vi ska göra.

Vi är människor som inte passar in i någon form, som inte sitter stilla och som älskar äventyret att tjäna Jesus. Vi söker efter många fler som vill följa med oss på detta äventyr.

Vi vill alltid börja med att lyssna in och stämma av först. Vi dyker inte bara upp på en ny plats och prackar på andra människor vårt sätt att tänka eller vårt sätt att göra saker på.

Vi stiger upp varje morgon med vissheten om att den Gud som skapat universum, som raserade Jerikos murar, botade blinda och uppväckte de döda – är med oss. Detta gör oss modiga, ger oss kraft, och driver oss ständigt framåt.

Vi tror att alla är skapade av Gud för Hans syften. Våra talanger, gåvor och passioner är Hans verktyg i oss. Om Gud har gjort oss till designers, då designar vi. Om han har gjort oss till organisatörer, då organiserar vi. Om Han har gjort oss till byggare, då bygger vi. Vi vill att vårt arbete och våra ord ska reflektera Hans ljus så att de människor vi lever bland kan se det och ge Gud äran.

Tusentals folkgrupper, med egen kultur och eget språk, har ännu inte hört talas om Jesus en enda gång. Vår starka längtan är att de ska få höra om vem Han är och lära känna Honom personligen. Ja, vi längtar efter att se fler levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda. Vi tror att levande gemenskaper ger upphov till nya levande gemenskaper. Liv skapar liv – ständigt!

OM:S GRUNDVÄRDERINGAR

 • Att känna och ära Gud
 • Att leva underordnade Guds ord
 • Att vara öppna, ärliga och förlåtande
 • Att tjäna på ett uppoffrande sätt
 • Att älska och visa uppskattning för människor
 • Att evangelisera världen
 • Att återspegla mångfalden i Kristi kropp
 • Att be för världen
 • Att betona församlingens betydelse

VAD VI MENAR MED ”DE MINST NÅDDA”

När vi talar om de minst nådda menar vi en folkgrupp eller en grupp av människor…

 1. där evangeliet aldrig har presenterats – ingen har någonsin levt eller förkunnat evangeliet bland dem och ingen har gensvarat på Guds nåd så som den presenteras genom evangeliet, eller
 2. där evangeliet har presenterats men där det inte finns någon gemenskap av efterföljare till Jesus med evangeliet i centrum, eller
 3. där det finns en gemenskap av efterföljare till Jesus som förkunnar evangeliet men på grund av geografisk distans, kulturella barriärer eller språkliga hinder är evangeliet utom räckhåll för den stora majoriteten i den gruppen.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15