Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

OM Sverige värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska ha kontroll över dina personuppgifter och känna dig säker på att de behandlas på ett korrekt sätt. OM Sverige behandlar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

OM Sverige behandlar dina personuppgifter i exempelvis följande fall:

 • Du blir medlem.
 • Du ger en gåva.
 • Du besöker någon av våra digitala kanaler.
 • Du anmäler dig till någon av våra kommunikationskanaler.
 • Du åker ut med något av våra program.
 • Du engagerar dig som volontär.

Vilken typ av personuppgifter vi behandlar beror på vilken kontakt du har med oss. Det kan till exempel röra sig om följande uppgifter:

 • Person- och kontaktuppgifter som namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresser, postadress.
 • Bankuppgifter
 • Övriga personliga uppgifter vid deltagande i något av våra program; t.ex. församlingstillhörighet, personliga referenser eller uppgifter om närmast anhöriga i händelse av krissituation.

HUR PERSONUPPGIFTERNA ANVÄNDS

Dina personuppgifter kommer bland annat att behandlas för att vi ska:

 • Kunna kommunicera med dig om vår verksamhet.
 • Kunna administrera gåvor och medlemskap.
 • Kunna administrera din medverkan när du åker ut på våra program.
 • Kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.

LAGLIG GRUND

OM Sveriges behandling av dina personuppgifter sker utifrån följande lagliga grunder:

 • Avtal och rättslig förpliktelse – Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, till exempel om du är medlem i OM Sverige, åker ut med något av våra program eller ger en gåva till OM Sverige.
 • Berättigat intresse – I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning om s.k. berättigat intresse, till exempel för att vi ska kunna kommunicera med dig och informera oss som organisation.
 • Samtycke – I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter efter att du har lämnat samtycke till det. Detta samtycke kan du närsomhelst återkalla.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

OM Sverige kan behöva dela dina personuppgifter till av oss utvalda tredje parter för att kunna fullgöra de ändamål som anges ovan. Det kan till exempel vara att vi delar dina kontaktuppgifter med vårt tryckeri så att de kan distribuera vår tidning, använder cookies från tredjepartstjänster såsom MailChimp eller Google Analytics, eller att vi delar dina uppgifter med ett annat OM-fält när du deltar i något av deras program.

OM Sverige ingår i dessa fall avtal med dessa tredje parter för att de ska behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy och säkerställa att uppgifterna hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

När du ger en gåva godkänner du därmed OM:s användarvillkor och integritetspolicyn. Du kan läsa mer om hur vi använder dina ekonomiska uppgifter här.

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER (GALLRING)

Dina personuppgifter lagras bara så länge de är relevanta för de ändamål som anges i vår policy eller så länge det krävs för att uppfylla gällande lagkrav. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och de raderas löpande enligt OM Sveriges gallringsrutin.

DINA RÄTTIGHETER

Du har som privatperson följande rättigheter mot OM Sverige

 • Rätt till information – Du har rätt att få veta vilka uppgifter OM Sverige har sparat om dig, och hur dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.
 • Rätt att bli bortglömd – Du har rätt att begära att OM Sverige raderar dina personuppgifter från våra register. Det kan dock finnas legala skyldigheter, t.ex. bokföringslagen, som hindrar oss från att helt radera alla dina uppgifter i vissa fall.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du har rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifternas riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att kräva att de personuppgifter du lämnat till oss flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Du har rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av intresseavvägning.
 • Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen – Om du anser att OM Sverige har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Du kan läsa mer om hur vi använder dina ekonomiska uppgifter hä

COOKIES

OM Sverige använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på OM Sveriges webbsidor. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. OM Sveriges webbplatser behöver cookies för att fungera säkert och korrekt.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas session-cookies och den andra kallas permanent cookie. En session-cookie skickas mellan din enhet och vår server för att webbplatserna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbplats kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in.

OM Sverige använder både session-cookies och permanenta cookies på våra webbplatser och i våra digitala kanaler.

Du kan avstå ifrån att låta OM Sveriges webbplatser lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare men då kan webbplatserna komma att fungera mindre smidigt.

FÖRÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

OM Sverige kommer regelbundet gå igenom denna policy och uppdatera den om lagen eller hur vi arbetar ändras. Eventuella ändringar av denna policy kommer att publiceras på vår hemsida.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Postadress:
Att: GDPR-ansvarig
OM Sverige
Havsörnsgatan 157
556 11 Jönköping
Tel: 036 – 18 44 91
E-post: omsverige@om.org
Hemsida: www.omsverige.se

Du kan också besöka www.datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15