Idag föds 57 000 människor varje dag i länder, kulturer eller områden som är helt eller delvis stängda för evangeliet. Det betyder att de kommer att växa upp, leva och dö utan att någonsin höra talas om Jesus och hans nåd, förlåtelse, kärlek och hopp. Om en vecka är de drygt 400 000, och inom en månad över 1,5 miljoner.

Vem ska gå till dem?

Du, och jag! Vi kan bli det levande beviset på att Gud söker dem!
Gud har inte glömt dem, och inte vi heller. Vi drömmer om och arbetar för att människor ska få höra evangeliet om Jesus åtminstone en gång i sitt liv.

Därför sänder vi kristna i alla åldrar till platser där de behövs som mest – bland de minst nådda. Dessa finns på platser dit ingen rest förut, och i miljonstäder där allt finns till buds. De finns i Jemen, Somalia, Nepal, Turkiet och här mitt i våra egna svenska städer och förorter.

Följ med. Hur vill du låta Gud använda dig?

Bli inspirerad till bön

Du som aktivt vill stå med i bön för de minst nådda kan göra det genom att:

Ge generöst

OM:s arbete bygger helt på gåvor från privatpersoner, företag, kyrkor och samfund. Utan våra trogna understödjare stannar arbetet av!

Det bästa sättet att stödja OM ekonomiskt är att ge regelbundet varje månad.

Varje gåva, liten som stor, gör att fler människor bland de minst nådda kan höra om Jesus – lokalt, nationellt och internationellt.

Gå till de minst nådda

Bli en del av något av våra många team! Mellanöstern, Nordafrika, Asien, Afrika och Sverige – vi har team över nästan hela världen. Du behövs!

Lär dig språk, kultur och praktiska färdigheter för att berätta om Jesus. Kom som du är och upptäck din roll och plats i Guds rike. Om du har en yrkesutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet kan du tjäna genom ditt yrke.

Vilka är de minst nådda egentligen?

När vi talar om de minst nådda menar vi en folkgrupp eller en grupp av människor:

  • där evangeliet aldrig har presenterats – ingen har någonsin levt eller förkunnat evangeliet bland dem och ingen har gensvarat på Guds nåd så som den presenteras genom evangeliet, eller
  • där evangeliet har presenterats men det inte finns någon gemenskap av efterföljare till Jesus med evangeliet i centrum, eller
  • där det finns en gemenskap av efterföljare till Jesus men där evangeliet ändå är utom räckhåll för den stora majoriteten i gruppen på grund av geografisk distans, kulturella barriärer eller språkliga hinder.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15