Åk ut!

Följ med OM ut i världen!

Bli en del av ett team och berätta om Jesus i ord och handling bland dem som behöver det mest. Här hittar du ett urval av alla de team vi har i världen. Välkommen med!

7-14 dagars teamresor

Du reser själv eller tillsammans med en kompis för att tillsammans med människor från hela världen stötta upp långtidsmissionärer i deras arbete. Under tiden får du också smaka på en ny kultur och ett nytt språk, träffa lokala kristna och uppmuntra dem i deras vardag.

Du kan t.ex. åka:

  • 2 veckor och bygga barnhem i Moldavien
  • 4 veckor till Israel och dela ut biblar
  • 2 veckor på påskkampanj i England
  • 1-2 veckor till flyktingläger i Serbien

3-9 månaders program

Följ med ut i världen och testa på  mission!

Under 3-9 månader får du en bra inblick i vad mission kan innebära.
Våra program ger ofta mersmak och undervisning kombineras alltid med praktisk handling där du med ditt team får gå utanför dina trygga ramar och utmanas till att vara ett verktyg i Guds händer.

Du kan tex åka på:

1-2 års program

De flesta som åker ut med OM börjar med ett årsteam. Under ett eller två år går du ett träningsprogram där teori och praktik går hand i hand.

Du kan bland annat arbeta praktiskt, evangelisera och göra sociala insatser. Teamen är internationella och arbetet leds av långtidsmissionärer.

Du kan bland annat:

Logos Hope

En 400 man stor besättning från 40 olika länder. 7000 olika titlar av böcker i en halv miljon exemplar. 9 däck. Miljoner liv berörda över hela världen under 50 år genom 4 olika fartyg.

Detta är OM Ships Ministry och Logos Hope.

Fler möjligheter

GO:Professional: Använd din yrkeserfarenhet i Guds rike. Vi söker regelbundet dig som är lärare, socionom, läkare eller sjuksköterska, ingenjör, journalist eller ekonom. Från 2 år och uppåt.

Praktikmöjligheter: Gör din praktik tillsammans med OM, antingen i Sverige eller utomlands.

Prata med vår missionscoach

Ditt nästa steg ut i mission är att prata med vår missionscoach, som hjälper dig  att hitta rätt plats för dig på missionsfältet.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15