Sök
Stäng denna sökruta.

Vår historia

OM (på eng. ‘Operation Mobilization’) har sina rötter i en bedjande amerikansk hemmafru. I början på 1950-talet började Dorothea Clapp att troget be för elever på det lokala gymnasiet. Hon bad att Gud skulle beröra världen genom de unga elevernas liv – och Gud besvarade hennes bön. 

Dorotheas son gav ett Johannesevangelium till en av eleverna, som i sin tur senare gav sitt liv till Jesus på ett Billy Graham-möte. Den unga mannen var George Verwer, grundaren och tidigare internationelle ledaren för OM.

Under universitetstiden möttes George och två vänner regelbundet till bön. De fylldes av nöd för den andliga nöden som fanns i Mexiko. 1957 reste de tre vännerna till Mexiko för att dela ut traktat och evangeliedelar. För att ha råd med resan sålde de några av sina ägodelar, och offrade sitt sommarlov för att göra resan möjlig. De återvände till Mexiko de följande två somrarna. 

När de tog examen 1960 reste George och hans vänner till Europa. De började arbeta i Spanien och delade evangeliet och distribuerade litteratur, men uppgiften att nå hela Europa var dem övermäktig.

George och hans team insåg att Guds plan var att mobilisera sin församling att nå nationerna. När be började dela den visionen med andra gensvarade hundratals kristna. Operation Mobilization hade fötts.

De kommande tre åren hade 2000 kristna följt med på sommarkampanjer i Europa. Samtidigt reste de första års-teamen till Indien och muslimvärlden, fast beslutna att nå de som aldrig hört evangeliet. Sedan dess har otaliga tusentals unga kristna tränats för mission och hundratals nya organisationer startats av nuvarande eller tidigare OM:are.

Idag är OM en global rörelse. På 1960- och 70-talet kom alla OM:are från västvärlden, idag är över hälften från andra delar av världen. OM består idag av över 5000 personer från mer än 130 nationer som finns i över 147 länder. Tillsammans når vi bokstavligen miljontals människor med Guds kärlek varje år.

Läs mer om OM International på om.org

Milstolpar i OM:s historia:

1955

Dorothea Clapp börjar be för George Verwer och andra

1955
1957

Första resan till Mexiko

1957
1960

Arbetet börjar i Spanien under namnet ”Send the light”

1960
1962

Första sommarkampanjen i Europa; långtidsteam flyttar till Mellanöstern och Nordafrika

1962
1963

Team reser till Israel och Indien

1963
1966

Arbete börjar i det kommunistiska Östeuropa; team börjar distribuera litteratur i Irak, Syrien och Kuwait

1966
1968

Arbetet börjar i Afghanistan och Sydasien

1968
1970

Det första skeppet – Logos – köps

1970
1970

Sverige öppnar sitt första OM-kontor i Smålandsstenar. Härifrån koordineras också arbetet i Norge, Danmark och Finland innan de några år senare får sina egna landskontor

1970
1977

Det andra skeppet – Doulus – köps

1977
1980

Arbete börjar i Pakistan

1980
1981

Organisationen byter namn till Operation Mobilization (OM)

1981
1986

Svenska OM-kontoret flyttar till Råslätt, Jönköping

1986
1988

Logos går på grund i Sydamerika; det tredje skeppet – Logos II – köps

1988
1989

Sommarkampanjerna LOVE EUROPE inleds med över 7000 deltagare. Hundratals av dessa blir långtidsarbetare. Ett av kampanj-teamen sänds till Sverige

1989
1991

Som ett gensvar på Gulfkriget börjar OM med bistånd- och utvecklingsarbete

1991
1994

LOVE EUROPE-konferensen hålls i Sverige. Därefter sänds team ut över hela Europa för att evangelisera. Strax därefter börjar Sverige ta emot årsteam och långtidsarbetare som fokuserar på förorterna i Sverige. Sverige blir inte bara ett sändande land utan också ett mottagande fält

1994
2003

Peter Maiden tar över som ny International Director för OM. Efterträder George Verwer

2003
2004

Det fjärde skeppet Logos Hope köps och börjar renoveras

2004
2007

OM firar 50 år

2007
2009

Logos Hope är färdigrenoverat och seglar till sin första hamn: Göteborg

2009
2013

Lawrence Tong tar över som International Director och blir OM:s första asiatiska ledare

2013
2015

Team sänds till Grekland och Serbien för att gensvara på den stora flyktingvågen till Europa

2015
2017

OM firar 60 år med stora festligheter över hela världen.

2017
2017

TeenStreet hålls i Tyskland för 25:e gången med 3800 deltagare. Konceptet har nu spridit sig över hela världen och läger har organiserats i bland annat Brasilien, Montenegro, Nordafrika, Australien och Malaysia.

2017
2019

Logos Hope firar 10 år av tjänst

2019
2020

OM i Sverige firar 50 år

2020

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15