“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15