OM Sveriges nyhetsmagasin

Läs mer om vad Gud gör i världen i vårt nyhetsmagasin.

Nyhetsmagasinet kommer ut 4 gånger/år och är en bra inspiration inför bönesamlingen eller gudstjänsten.

Prenumerera på OM:s nyhetsmagasin

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15