Adressändring

Meddela oss gärna när du flyttar eller byter adress.

Skicka ett meddelande till omsverige@om.org med uppgifter om din gamla och nya adress. 

(Vill du göra det riktigt lätt för oss så inkluderar du även ditt givarID som till exempel finns på tidningens adressetikett.)

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15