Evenemang och Möten med OM

Just nu har vi inga ytterligare evenemang inplanerade. Perfekt tillfälle att be för världen alltså - och kontakta oss för att planera in en gudstjänst tillsammans!

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15