Evenemang och Möten med OM

november 2020

Linköping 
27 nov

OM besöker YWAM

Daniel Stråle med team undervisar om missionsuppdraget hos YWAM Linköping

Mer information »

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15