Så fungerar OM:s ekonomi

OM:s arbete bygger helt på ideella gåvor från privatpersoner, företag, kyrkor och samfund. Utan våra trogna understödjare stannar vårt arbete. Varje gåva, liten som stor, gör att fler människor bland de minst nådda kan höra om Jesus – lokalt, nationellt och internationellt.

Det bästa sättet att stödja OM är genom en regelbunden gåva varje månad. Det gör du enklast genom ett autogiro. Då dras automatiskt den summa du själv bestämmer från ditt bankkonto varje månad.

Autogiro är ett bra system både för dig som givare och oss som organisation. För dig är det enkelt att börja (och avsluta) när du vill, och det är ett enkelt sätt att få givandet att bli av. För oss som organisation ger regelbundna gåvor en stabilare ekonomi och möjlighet att planera, och autogiro är dessutom ett kostnadseffektivt system med lite administration.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring vår ekonomi och hur vi hanterar gåvor. Om du inte hittar svar på din fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på givarservice.se@om.org!

Vanliga frågor om Ekonomi och givande:

Hur är OM finansierat?

OM:s arbete bygger helt på ideella gåvor från privatpersoner, företag, kyrkor och samfund. Utan våra trogna understödjare stannar vårt arbete! Varje gåva, liten som stor, gör att fler människor bland dem minst nådda kan höra om Jesus.

Hur fungerar ekonomin när man arbetar med OM?

Alla som arbetar med OM gör det med ekonomiskt understöd från till exempel vänner, familj, samfund och församling. Det ekonomiska understödet ska täcka omkostnader som till exempel mat, boende och kläder men också språkstudier, resor, visum och försäkringar. För familjer utomlands tillkommer ofta bil och skolavgifter för barnen. OM:are ansvarar själva för att tillräckligt understöd finns.

Där visum och understöd tillåter, finns möjligheten för OM:are i Sverige att bli anställda av OM och få ut sitt understöd som lön. Det kräver ett högre understöd men gör också att man finns med i det svenska systemet och bland annat sparar till pension och får bättre föräldra- och sjukpenning. Kontakta oss för mer information.

Hur mycket av pengarna går till administration?

Det beror lite på vilken typ av gåva det gäller. Generellt tar vi ut 3 % på alla gåvor. Av dessa procent går 1 % till administration för OM Internationellt och 2 % till en global fond för olika OM-projekt. På gåvor till OM:ares underhåll ger OM Internationellt oss rätt att ta ut ytterligare 10 % av varje gåva till att täcka våra administrativa kostnader och på projektgåvor ytterligare 5 % för att utveckla vår insamlingsverksamhet i Sverige.

För dig som åker ut genom OM från Sverige tar vi istället för de 10 % ut en lägre men fast administrationskostnad per månad. Avgiften varierar beroende på hur länge du är ute med OM. Avgiften gör det möjligt för oss att täcka kostnaderna vi har för att hantera ditt understöd. Det innebär också att vi inte behöver dra av några procent för administrationskostnad på varje enskild gåva för understöd. Mer pengar över till understödet!

Sammanfattningsvis:

  • 3 % + fast månadsavgift på gåvor till OM:are som åker ut med OM Sverige.
  • 3 % + 10 % = 13 % på gåvor till OM:are som inte åker ut genom OM Sverige men som vi förmedlar gåvor till.
  • 3 % + 10 % + 5 % = 18 % på projektgåvor.
Hur hanteras mina gåvor?

Alla gåvor från Sverige hanteras på OM Sveriges kontor i Jönköping (missionsbasen). Uppgifter om gåvogivare och specifikationer på vart gåvan skall gå läggs in i vår databas för att kunna skicka kvitton*. Varje gåva skickas sedan via OM:s interna ekonomisystem till det OM-fält (land) som mottagaren tillhör.

*Vi hanterar alla personuppgifter i samband med gåvor i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer i vår integritetspolicy.

Hur hanteras konfidentiella gåvor?

När du ger en gåva via kort, Swish eller plusgiro får vår ekonomiavdelning automatiskt viss information om dig. Den behövs för att kunna registrera din gåva och för att vi ska kunna följa svenska lagar och regler.*

När du anger att gåvan ska vara konfidentiell kommer vi inte att berätta för mottagaren att det är du som gett gåvan. Du får fortfarande bekräftelse på att gåvan kommit fram och kvitton från OM Sverige precis som vanligt.

Har du fler frågor kring konfidentiella gåvor får du gärna kontakta oss på givarservice.se@om.org.

*) Vi hanterar alla personuppgifter i samband med gåvor i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer i vår integritetspolicy.

Hur granskas OM:s ekonomi?

OM Sveriges ekonomi granskas varje år av två oberoende revisorer, varav minst en är auktoriserad.

OM har en öppen redovisning av all ekonomi och du kan få ta del av årsredovisning, bokslut etc. Du är också välkommen att skriva till oss om frågor kring hur vi hanterar gåvor.

Jag vill ge en gåva varje månad – hur gör jag?

Det enklaste sättet är att använda autogiro. Då dras automatiskt den summa du vill varje månad från det bankkonto du angivit. Du kan själv välja hur mycket som ska gå till OM Sveriges arbete eller till understöd för en enskild OM:are. Du kan när som helst, ändra, pausa eller avbryta ditt autogiro. 

Vanliga frågor för dig som vill åka ut med OM:

Hur fungerar ekonomin när man arbetar med OM?

Alla som arbetar med OM gör det med ekonomiskt understöd från till exempel vänner, familj, samfund och församling. Det ekonomiska understödet ska täcka omkostnader som till exempel mat, boende och kläder men också språkstudier, resor, visum och försäkringar. För familjer utomlands tillkommer ofta bil och skolavgifter för barnen. OM:are ansvarar själva för att tillräckligt understöd finns.

Där visum och understöd tillåter, finns möjligheten för OM:are i Sverige att bli anställda av OM och få ut sitt understöd som lön. Det kräver ett högre understöd men gör också att man finns med i det svenska systemet och bland annat sparar till pension och får bättre föräldra- och sjukpenning. Kontakta oss för mer information.

Jag ska åka ut med OM, behöver jag ha hela mitt understöd klart innan jag åker iväg?

Tillsammans med landet och teamet du åker till gör vi en budget för att täcka de månatliga utgifterna du kommer ha. Vi kräver inte att hela budgeten är täckt av understöd innan du åker, men vi vet av erfarenhet att det är svårare att jobba på nya understödjare när du inte är i Sverige. Därför vill vi att du har minst 80 % av underhållet färdigt innan du reser ut (genom gåvor som redan kommit in, eller löftesgåvor). Det bästa är om understödet börjar komma in månaden innan du reser. 

Kan jag bli anställd av OM i Sverige?

Alla som arbetar med OM gör det med ekonomiskt understöd från till exempel vänner, familj, samfund och församling. OM:are ansvarar själva för att tillräckligt understöd finns.

Där visum och understöd tillåter, finns möjligheten för OM:are i Sverige att bli anställda av OM och få ut sitt understöd som lön. Det kräver ett högre understöd men gör också att man finns med i det svenska systemet och bland annat sparar till pension och får bättre föräldra- och sjukpenning. Kontakta oss för mer information.

Hur får jag reda på vem som gett pengar till mig?

Du som åker ut med OM kan följa upp alla dina understöds-gåvor via OM:s intranät och får regelbundna rapporter om hur du ligger till med ditt understöd. Hur processen ser ut för hur du får ut ditt understöd varierar beroende på land och team. Kontakta oss för mer information!

Vanliga frågor om autogiro:

Jag ger redan till OM via stående överföring, kan jag fortsätta med det?

Det går bra! För dig som vill börja ge regelbundet är autogiro det bästa.

Du anmäler autogiro här.

Går det att tillfälligt pausa mitt givande om jag vill?

Absolut! Det finns ingen bindningstid på autogiro så du kan pausa, eller avsluta, ditt autogiro när du vill.

Kontakta oss på givarservice.se@om.org så hjälper vi dig.

Kan jag välja själv hur mycket jag vill ge varje månad?

Ja! Du bestämmer själv hur mycket du vill ge.

Många av våra givare ger mellan 200-500 kr i månaden. Ingen gåva är för liten (eller för stor)!

Måste jag skicka in blanketten med post?

Nej, du kan fylla i formuläret online via omsverige.se/manadsgivare.

Du kan också anmäla ditt autogiro via din bank. Logga in på din internetbank och välj ”OM Sverige” som mottagarnamn när du anmäler nytt autogiro.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15