Mission i Sverige

Vi vill se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda – också i Sverige! Här följer några exempel på vad vi gör i Sverige och hur du kan vara med.

Församlings­plantering

Sedan flera år finns många av de minst nådda folkgrupperna mitt ibland oss – inte minst i våra multikulturella förorter. OM har församlingsplanteringsteam i Stockholm, Göteborg och Malmö för att nå ut till människor som bland annat talar arabiska, somaliska, pashto, urdu och ryska.

I samarbete med svenska samfund och lokala församlingar planterar vi just nu församlingar i förorter till Malmö, Göteborg och Stockholm samt bland somalier.

Ps: OM är en del av nätverket Vidare

Missionsbas

OM finns i över 118 länder. På många av dessa platser finns också kontor där allt administrativt arbete utförs. Arbetet syftar till att underlätta för våra arbetare på fältet och göra det möjligt att fortsätta genom att förse med resurser av olika slag.

Det svenska kontoret ligger i Jönköping. Här finns ett team på 15-talet personer som dagligen arbetar med hemsida, tidning och sociala medier medan andra jobbar med mobilisering, ekonomi, rekrytering, personalvård och annat administrativt arbete.

Från missionsbasen koordineras också våra teamresor där unga människor får testa på mission under en eller två veckor, och vårt internationella tonårsläger TeenStreet.

Bibelskola Livskraft – missions­inriktning

I samarbete med TMU erbjuder vi Bibelskola Livskraft – missionsinriktning.

Vi längtar efter att utrusta nästa generation till att bli missionella lärjungar som är beredda att gå med evangelium till sin stad, sitt land och till jordens yttersta gräns.

Ung Pionjär

I samarbete med Evangeliska frikyrkan erbjuder vi Ung pionjär – en praktisk träning för dig som är 16-25 år och önskar fungera som ledare och entreprenör.

Frågor vi vill hjälpa dig hitta svar på är till exempel: Vad kallar Gud mig till? Hur växer jag som ledare? Hur tränar man lärjungar?

Älska Råslätt

I samarbete med Råslätts Församlingsgemenskap startar vi ett Älska Råslätt-team hösten 2022 – en gemenskap av unga vuxna som vill göra skillnad i förorten.

På Råslätt finns både studentboenden och OM:s missionsbas. Teamet passar utmärkt för dig som vill engagera dig lokalt i området parallellt med att du studerar eller arbetar. Räkna med att lägga 1-2 kvällar i veckan på att tjäna människor på Råslätt.

OM+RFG

Ignite

En veckas evangelisation och träning bland de minst nådda i Sverige.

Tillsammans med våra församlingsplanterare från området och ett internationellt team av kristna från hela världen, är du med och berättar om Jesus i någon av våra mångkulturella förorter. Vanligtvis en vecka i augusti varje år.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15