Låt fler
lära känna Jesus

OM:s arbete bygger helt på ideella gåvor. Utan våra trogna understöd­jare stannar vårt arbete. Varje gåva, liten som stor, gör att fler människor bland de minst nådda kan höra om Jesus – lokalt, nationellt och internationellt.​

Ge hopp när
katastrofen inträffar

OM Sveriges Ge Hopp-fond finns för att vi ska kunna uttrycka Guds ovillkorliga kärlek genom katastrofhjälp och humanitärt bistånd. Gåvorna går till situationer där OM Sverige ser att behoven är som störst just nu, alternativt till öronmärkta projekt.

OM har över 5000 människor som finns på plats i över 118 olika länder. Genom vår 60 år långa erfarenhet har vi också byggt upp många partnerskap med lokala arbetare på plats. Vi har därför i de allra flesta fall människor på plats i regioner där kriser uppstår. Det som saknas är inte volontärer utan resurser!

Med resurser tillgängliga i Ge Hopp-fonden kan vi hjälpa fler snabbare.

Logos Hope​

Varje år går runt 1 miljon besökare ombord Logos Hope.

Här köper de böcker och biblar till bra priser, går på olika event och träffar skeppets volontärer. Alla besökare får höra evangeliet presenteras och ställa frågor på det internationella caféet. Många tar beslut att följa Jesus.

Logos Hope är också ett av våra största mobiliseringsverktyg för att inspirera för mission och är vårt mest populära program för unga svenska missionärer som vill pröva på mission.

Stöd en OM:are

Alla som arbetar med OM gör det med ekonomiskt understöd från till exempel vänner, familj, samfund och församling. Det bästa sättet att stödja en OM:are är att ge en regelbunden gåva varje månad. Det ger större möjligheter att planera ekonomin.

Du kan också ge en engångsgåva genom Swish eller bankgiro. Märk din gåva med för- och efternamn på den/de OM:are du vill stödja.

Vill du sponsra en OM-tjänst helt eller delvist?
Ge din gåva här och ange ”Lönebidrag” istället för namn eller kontakta partnerutveckling.se@om.org så berättar vi om specifika behov.

Högtidsgåva

En gåva till OM är perfekt när du vill uppvakta med en gåva som verkligen gör skillnad. 

Märk din gåva med jubilarens namn och högtidstillfälle (t.ex. Olof, 50 år). 

Ge-testamentesbroschyr-soft-cover

Minnes­gåvor & testamenten

Vem ska få min röda cykel när jag dör?

Bara tanken på att skriva ett testamente kan kännas svårt. Ett testamente handlar ju om vad som ska hända med de ägodelar som vi lämnar bakom oss när vi en dag ska få lämna den här världen för att gå vidare och fortsätta leva med Gud.

Vi vill uppmuntra dig att reflektera över och bestämma hur du, i samband med din bortgång, vill ge vidare det som du har tagit emot genom livet, och därmed fortsätta att sprida evangeliet till världens minst nådda.

Du kan också hedra minnet av någon som avlidit genom att ge en minnesgåva till OM. Märk då gåvan “till minne av NN”.

Hur fungerar OM:s ekonomi?

OM:s arbete bygger helt på ideella gåvor från privatpersoner, företag, kyrkor och samfund.

Men hur mycket går till administration? Hur kommer pengarna fram? Och hur fungerar egentligen det här med månadsgivare och autogiro rent praktiskt?

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring hur OM:s ekonomi fungerar och hur vi hanterar gåvor och understöd.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15