Kontakt

Adress:

OM Sverige
Havsörnsgatan 157
556 11 Jönköping

Karta och vägbeskrivning till kontoret

Telefon:

036-18 44 91

Swishnr:

123 570 42 91

Bankgironr:

5784-0027

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15