Sök
Stäng denna sökruta.

Centralasien

Bygg Guds församling i Centralasien! Vi har team i ett flertal länder i Centralasien och tillsammans med lokala troende arbetar vi för att grunda nya levande gemenskaper. Det finns ett stort behov av erfarna och yrkeskunniga arbetare som villiga tillbringa en längre tid i något projekt. 

Vi söker bland annat språklärare, datorlärare, läkare, sjuksköterskor och arbets- och fysioterapeuter. På många platser arbetar vi med olika bistånd- och utvecklingsprojekt där du kan använda din yrkesutbildning. Kontakta oss för mer information!

Du lär dig språk och kultur på plats.

Startpunkt: januari eller augusti varje år

Längd: minst 1 år

Plats: Centralasien, varierande länder

Vem: Personer över 18 år, även par och familjer

Sista ansökningsdag: 30 april (för utresa i augusti) eller 31 oktober (för utresa i januari)

Alla som reser ut med OM ansvarar själva för sina omkostnader. De flesta söker ekonomiskt understöd från vänner, familj och församling. Hör gärna av dig till oss om frågor kring budget, råd och tips!

Exempel på arbetsuppgifter:

Fysioterapeut/arbetsterapeut 

Många funktionshindrade barn i Centralasien befinner sig i riskzonen för att bli övergivna på en kylig anläggning långt hemifrån, långt bort från vänner och familj. Vårt främsta mål är att ge barn sunda familjesituationer där de får möjlighet att nå sin främsta potential på alla områden: sociala, fysiska, mentala och andliga. Detta sker genom terapi, träning och att förse barnen med nödvändiga resurser och verktyg för att utvecklas. 

Som fysio- eller arbetsterapeut får du ett varierat arbete där du bidrar till barns utveckling och inkluderande i familjelivet och samhället i stort.

Hälsolärare

Var med och utbilda människor i grundläggande hälsa. Många av dem du möter bor på landsbygden och har mycket lite kunskaper om hygien, vanliga hälsoproblem och hur kroppen fungerar.

Du samarbetar med en församlingsplantering som jobbar med holistisk utveckling bland de minst nådda på Världens tak i Centralasien.

Vi utbildar inom graviditet och barnhälsa, smittsamma sjukdomar som hepatit, HIV och sexuellt överförbara sjukdomar, diabetes, blodtryck och flera andra ämnen beroende på lokalbefolkningens behov.

Det är meriterande om du är undersköterska, sjuksköterska eller barnmorska, men inget krav.  

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15