Ge Hopp-fonden

Vår Ge Hopp-fond syftar till att på ett praktiskt sätt visa på Guds kärlek bland de minst nådda och mest utsatta. Genom vårt internationella nätverk kan vi snabbt förmedla pengar och praktisk hjälp till utsatta områden genom OM-team eller andra partners på plats. 

Pengarna som samlas in via Ge Hopp-fonden går till katastrofinsatser och andra situationer där vi ser att behovet finns. Vi har tidigare stött insatser i bland annat Somalia, Jemen, Afghanistan, Syrien och Irak. 

Det bästa sättet att bidra är att ge en regelbunden gåva till Ge Hopp-fonden. Det gör du enklast via autogiro. Märk din gåva ”Ge Hopp-fonden”.  

Du kan också ge en engångsgåva via Swish eller plusgiro. Märk din gåva ”Ge Hopp-fonden”.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15