Ge Hopp till Afghanistan

Läs mer om vår insats för att ge hopp till Afghanistans folk »

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15