Workers standing outside of ship

Katastrofer måste mötas med kärlek

På Abaco Islands i Bahamas tränar ledarna för OM:s internationella katastrofteam besättningsmedlemmarna på Logos Hope.

Eftersom OM arbetar i mer än 115 länder runt om i världen är rörelsen också involverad i katastrofhjälparbete i samhällen som drabbas. Ledarna för OM:s internationella katastrofteam har kommit till Logos Hope för att, under sex veckor, träna besättningsmedlemmar genom undervisningspass och workshops.

Under mottot Planera i förväg – det regnade inte när Noa byggde arken strävar ledarna i katastrofteamet efter att höja medvetenheten om katastrofer och försäkra sig om att besättningen är förberedd om de hamnar i katastrofområden. Ruth Lopez från Guatemala säger:
– Det var intressant att höra att insatserna vid olika typer av katastrofer ser olika ut. Till exempel behöver människor efter krig fysisk och psykisk hjälp som är annorlunda än den hjälp som överlevande efter en jordbävning kan behöva. Vår hjälp behöver inte alltid se likadan ut.

VIKTIGT ATT HJÄLPEN GES I KÄRLEK

Besättningen fick lära sig att hjälp aldrig är neutral utan kan ge makt till dem som ger den.
– Den här makten kan missbrukas, medvetet eller omedvetet. Som kristna bör vi drivas av kärlek när vi ger hjälp och inte falla för frestelsen att använda vår maktposition som påtryckning för att någon ska bli kristen. Vi erbjuder människor möjligheten att bestämma själva och ger dem makten att göra sina egna val, säger instruktörerna. En ledare berättar:
– Ett hjälparbete som behagar Gud är det som drivs av Kristuslik medkänsla. Att vara engagerad i katastrofhjälp är att lyda Guds befallning att älska vår nästa och att följa ett tjänande hjärtas principer. Det inkluderar en bedjande attityd och en ödmjuk villighet att göra det som krävs, så länge det krävs, för att stötta i en takt som överensstämmer med livet i den lokala kulturen.

ALLAS HJÄLP ÄR EN VIKTIG DEL

– Det är viktigt för oss att tänka bortom ”Vad kan jag göra?” till ”Vilka funktioner kan jag bidra i?”, säger en ledare och fortsätter:
– Inom OM försöker vi förmedla att bra katastrofhjälp hjälper människor att återfå sin fulla potential och klara sig själva igen. Hjälp bör inte bara vara en engångsgåva.
En besättningsmedlem kände sig hjälplös innan hon åkte till katastrofhjälpsträningen. Hon tänkte att en enskild individ inte har förmågan att påverka. Hon berättar:
– Träningen fick mig att inse att den hjälp som behövs inte bara bygger på en stor enskild insats utan många små delar, då det handlar om en pågående process. Nu tänker jag att jag självklart kan vara en del i ett katastrofhjälparbete, eftersom det alltid finns en passande uppgift för den som är villig att hjälpa till.
Besättningen fick sätta sin kunskap i verket direkt på Abaco Island i Bahamas där skeppet befann sig. Tillsammans med team från YWAM:s Pacific Hope hjälpte besättningen till att röja upp efter orkanen som drabbade ön 2019. Man kunde också erbjuda enklare synkontroller, men framför allt en lyssnade närvaro.

Text: OM International
Översättning: Stefan Brandshage

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15