När pandemin kom startade Sirisha bibelstudier på nätet

I samarbete med samfund och lokala församlingar har OM fyra team med ett dussin medlemmar som arbetar för att nå några av Sveriges minst nådda människor med evangeliet. 

När pandemin kom flyttade Sirisha sina upptäckargrupper online. Nu är de 13 stycken från fem olika tidszoner som möts och studerar Bibeln tillsammans. Klicka på videon ovan för att höra Sirisha berätta om sitt arbete.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15