Sök
Stäng denna sökruta.

Katastrof- och nödhjälp

Disaster Response Training

Jordbävning, flyktingkris, tsunami – är du beredd att åka dit när katastrofen inträffar?

OM:s internationella katastrofteam består av permanent personal och volontärer, som tillsammans bistår lokala räddnings- och hjälpteam på plats vid större katastrofer och nödsituationer. Det har under de senaste åren skett i bl. a. Filippinerna, Nepal, Jordanien och Indonesien, liksom i Grekland och Serbien under den europeiska flyktingkrisen.

Efter att du genomgått utbildningen Disaster Response Training kan du bli en del av katastrofteamet. Följande områden kommer bland annat att beröras under kursen:

Principer för humanitärt arbete

  • Teamarbete i nödsituationer
  • Logistik i humanitärt arbete
  • Behovsutvärdering vid nödsituationer
  • Beslutsfattande i nödsituationer
  • Säkerhet och kommunikation
  • Att arbeta med FN, media och andra organisationer

Efter utbildningen kan du som tidigare nämnt bli en del av vårt ”Community of Relief Responders”. Sedan kan du bli kontaktad via e-post och på kort varsel få en förfrågan om att delta i en hjälpinsats.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15