Gud kan använda 1 man till att nå 120 byar

I en av städerna som omnämns i Uppenbarelseboken bor 50-årige Emre*. Under många år har han haft drömmar om en vitklädd man. Vid minst ett tillfälle sa mannen i drömmen till honom: ”Kom till mig så ska jag rädda dig”.

Emre hade inte förstått att denne man var Jesus, förrän han såg ett av OM:s inlägg på Facebook där man kunde skriva upp sig för att få dagliga bibelverser och hjälp att upptäcka Jesus på ett personligt plan.

Några veckor senare, då OM-teamet haft kontakt med Emre via internet, blev det tydligt att han var precis den typ av person de hoppats finna: någon som vill upptäcka Gud och dela med sig om honom vidare till vänner och familj. När de frågade vem han först ville börja läsa Bibeln med var svaret: ”Alla! Vem som helst!”

Snart därefter besökte en kristen broder Emre och fick höra mer av Emres historia. Han är en mycket socialt aktiv man med stort inflytande. Bland annat är han högt uppsatt i det politiska parti han tillhör. Emre berättade att han har uppsikt över 120 byar som han besöker regelbundet – och att han vill dela de goda nyheterna i var och en av dessa byar!

» Tacka Gud för Emre och be att han får växa till som lärjunge och bli ett mäktigt vittne om Jesus för alla han träffar.

*) Namn och bild ändrade.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15