Herre, led vår väg

”Herre, led oss till människor som du redan jobbar i. Låt vår väg korsas med människor som du drar i, och som du vill att vi ska möta.”

Jacob och Rachel*

Det är en vanlig bön som Jacob och Rachel* brukar be, i den lilla stad i Nordafrika där de sedan två år bor och sprider Jesu kärlek till människor de möter. Vissa personer har de sedan sprungit på upprepade gånger, oavsett var de befunnit sig, och ser det som ett bönesvar att det är just dem Gud vill att de ska lära känna.  

Paret har ett genuint intresse för människor och staden de bor i. När de pratar med människor leder detta lätt till naturliga samtal om vilka de är och vad de tror på.
-Det är sällan jag behövt ta upp ämnet religion eller Gud, det kommer oftast väldigt naturligt ändå, berättar Jacob.

*Jacob och Rachel heter egentligen något annat.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15