Sök
Stäng denna sökruta.

Ezra och Maryam visar Guds kärlek för människor på flykt

Mitt under konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan har ett OM-par hittat en väg att visa Jesu kärlek till såväl gravida kvinnor och deras barn som till samhället omkring dem.

Konflikten i Nagorno–Karabach eskalerade igen förra hösten och tvingade mer än halva befolkningen på flykt. Spänningarna i regionen går tillbaka till 1980-talet, och förra året lämnade runt 90 000 människor sina hem, de flesta av dem kvinnor och barn. Många av dem har sökt skydd i kyrkor, hotell och privata hem i städer och byar över hela Armenien och tvingades lämna allt de ägde bakom sig. Här bor Ezra* och Maryam* som arbetar med OM.

MED ARMENISK BAKGRUND

Ezra och Maryam kommer båda från kristna armeniska familjer i Centralasien.
– Jag växte upp i söndagsskolan men jag såg inget behov av Jesus. Kyrkan handlade mer om tradition, förklarar Maryam. När Maryam blev tonåring fick hennes mamma cancer och läkarna gav henne bara 50 procent chans att överleva.

– Det kändes som att jag kommit till slutet av mig själv – jag behövde en Frälsare. Jag började be till Jesus om hjälp.
Under första omgången av strålbehandling minns Maryam hur läkarna plötsligt berättade att tumörerna blivit så små att de inte kunde kalla det annat än ett mirakel.

FRÅN TRADITION TILL RELATION

När Ezra var i tonåren blev hans pappa också sjuk.

– Det var en svår tid för mig. Läkarna sa att de inte hade något hopp om att pappa skulle överleva. Jag kämpade med depression, minns han.

Jag bad: ”Om du
verkligen finns, så
måste du gripa in”.

Ezra

En kusin förklarade att Jesus kunde hela hans pappa.
– Så jag ropade ut till Jesus. Jag bad: ”Om du verkligen finns, så måste du gripa in”. Och efter den bönen, efter sex månader av depression, kände jag plötsligt en ny sorts frid i hjärtat, berättar Ezra.

Både Ezra och Maryam mötte Jesus genom dessa mirakler. Deras relation till Gud förändrades också, från att tidigare bara handlat om tradition.
– Min relation med Jesus började bli ömsesidig, det var inte längre bara en monolog utan en dialog med honom. När jag pratade upplevde jag att det var någon som lyssnade och som svarade i mitt hjärta, förklarar Ezra.

BIBELORDET UTMANADE

Efter att ha studerat teologi fick Ezra frågan om att börja arbeta i kyrkan. Han träffade och gifte sig med Maryam när han var 30 år, och blev så småningom utsedd till huvudpastor i kyrkan. De fortsatte att tjäna tillsammans fram till 2010 när regeringen plötsligt stängde ner kyrkan.

Under två år hoppades paret att de skulle kunna öppna kyrkan igen men till slut tvingades även de lämna landet. De flyttade till Armenien där de redan hade delar av sin familj, och 2012 började de arbeta med OM och översätta material för olika folkgrupper som inte hade tillgång till evangeliet.

– När konflikten började (i september 2020) bad vi först bara för situationen, men sedan blev vi påminda om Matteus 25:35 där Jesus berättar om hur ”jag var hungrig och ni gav mig mat, jag var törstig och ni gav mig att dricka, och när jag var naken klädde ni mig”. Och de verserna utmanade mig att agera praktiskt. Den första dagen vi började ge praktisk hjälp var vi verkligen tvungna att ta ett steg i tro. Redan innan den första gåvan kommit in såg vi behov och valde att gå – vi gav oss själva kan man säga; använde våra egna medel och tog lån för att köpa det människorna behövde, berättar Ezra.

HJÄLP TILL GRAVIDA PÅ FLYKT

OM:arnas första respons till konflikten var att dela ut mat, hygienartiklar och kläder till 500 behövande. I takt med att behoven växt och förändrats, har också arbetet växt och förändrats. Några av människorna på flykt är gravida. De har flytt sitt hemland, deras män är inte med dem och de har inget stöd under graviditeten eller tiden efter födseln. De behöver kläder och saker för sig själva och sina nyfödda. I samarbete med fem lokala församlingar har Ezra och Maryam därför prioriterat två saker i kontakten med dessa mest utsatta: mamma-och-barn-stöd och vinterkläder för barnen.

”Vi hade inte direkt planerat för den här hjälpen. Vi såg bara ett behov och började agera som kristna”

–Ezra

– Vi hade inte direkt planerat för den här hjälpen. Vi såg bara ett behov och började agera som kristna för att möta de behov vi såg hos människorna vi mötte, berättar Ezra.

Ezra brinner fortfarande för undervisning och lärjungaträning men han har sett att om man visar evangeliet i praktisk handling har det mycket större kraft än om man bara pratar om det. Både Ezra och Maryam har upplevt hur Jesus lett dem genom de svåra beslut de behövt ta, och visat dem hur de kan leva ut Guds kärlek mitt i konflikten.

* Namnen har ändrats
Text: Ellyn Schellenberg
Översättning: Magdalena C

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15